Zaproszenie do uczestnictwa w projekcie „Dodać życia do lat – studium przygotowujące animatorów do pracy z ludźmi starszymi”

Warsztaty „Dodać życia do lat – studium przygotowujące animatorów do pracy z ludźmi starszymi”, jest projektem realizowanym przez Oddział Białostocki PSPiA KLANZA, przy wsparciu finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku. Udział w projekcie jest bezpłatny! Projekt zakłada 70 godz. cykl szkoleń złożony z 6 warsztatów 2 po 15 godzin i 4 po 10h, w którym weźmie udział 15 uczestników.

Warsztaty będą prowadzone metodami aktywizującymi  w tym: zabawy służące bliższemu poznaniu, tańce integracyjne na siedząco, zabawy dla dużych grup, zabawy muzyczne, ruchowe, działania plastyczne i teatralne, relaksacyjne, integracyjne – dostosowanych do pracy z osobami starszymi. Prezentowana będzie też metoda metaplanu za pomocą której, uczestnicy szkolenia będą mogli sami opracować projekty skierowane do osób starszych.

Na zakończenie uczestnicy projektu przygotują i przeprowadzą spotkanie w swoim środowisku  z udziałem osób starszych  oraz przygotują pracę zaliczeniową z refleksjami na temat spotkań. Wszyscy uczestnicy warsztatów na zakończenie otrzymają jako materiały szkoleniowe książkę „Dodać życia do lat” z CD.

Przewidywani adresaci projektu:

– opiekunowie klubów seniora,
– terapeuci zatrudnieni w domach pomocy społecznej,
– organizatorzy wczasów i wycieczek turystycznych,
– organizatorzy i słuchacze uniwersytetów trzeciego wieku,
– nauczyciele – opiekunowie szkolnych kół PCK, wychowawcy organizujący pracę na rzecz środowiska,
– wolontariusze podejmujący działania wśród osób starszych,
– wykładowcy i studenci pedagogiki pracy socjalnej oraz policealnych szkół pracowników służb społecznych,
– organizatorzy życia społecznego przy parafiach,
– osoby poszukujące nowych umiejętności pracy z ludźmi starszymi.

Program
„Dodać życia do lat –
studium przygotowujące animatorów  do pracy z ludźmi starszymi „
cykl warsztatów w powiązaniu z książką Z. Zaorskiej Dodać życia do lat wyd. Klanza

19-20 .04 .2013r. – Nowa jakość długiego życia – jak powinniśmy się starzeć  – 15h   – dr Zofia Zaorska  autorka programu i  książki „Dodać życia do lat”

 Przemiany w rodzinie i zmiany demograficzne. Trudności, które trzeba pokonać wraz z wiekiem. Wartości długiego życia. Czy mamy szansę na poczucie trwałego szczęścia?

Kryzysy wieku średniego i ich wpływ na dalsze życie. Jak przygotować się do przejścia na emeryturę. Wartość wspomnień i możliwości ich wykorzystania w pracy z grupą osób starszych i wielopokoleniową. Metody aktywności fizycznej. Znaczenie kontaktów z dziećmi w rodzinie i poza rodziną. Propozycje wspólnych zabaw.

18.05. 2013r. – Uczymy się, bawimy i działamy wspólnie – o metodach  integracji wielopokoleniowej – 10h   – Małgorzata Borowska trenerka PSPiA KLANZA

Jakie czynniki utrudniają kontakty z młodzieżą. Stereotypy o ludziach starszych wśród młodzieży i o młodych wśród ludzi starszych. Wspólne spotkania w rodzinie i w różnych placówkach – metody integracji i dyskusji. Wymiana doświadczeń i umiejętności.
Zabawy i tańce dla każdego wieku. Wspólne działania w środowisku lokalnym.
Dar Czasu i Serca – jak wspierać osoby samotne. Wolontariat w placówkach dla osób starszych oraz wolontariat seniorski na przykładzie Szkoły SuperBabci i SuperDziadka.

8.06. 2013r. – Spotkania w dużych grupach – okolicznościowe imprezy w placówkach dla osób starszych – 10h  – Małgorzata Borowska -trenerka PSPiA KLANZA

Zasady organizacji imprez. Projekty na okolicznościowe święta – Boże Narodzenie i Wielkanoc. Bajki dramowe i przedstawienia teatralne. Wykorzystanie różnych środków wyrazu. Zabawy taneczne z wykorzystaniem tańców dla grupy. Jak zorganizować imieniny lub jubileusz. Imprezy z fabułą.

14.09 2013r. – Metody ułatwiające ekspresję twórczą  – 10h  – Małgorzata Borowska trenerka PSPiA KLANZA

 Jak udekorować w danej porze roku salę, pokój, stół?  Jak przygotować oryginalną kartkę z życzeniami ? Z czego można zrobić prezent?  Jak wykorzystać muzykę do tańca z fabułą ?

Jak uczyć innych tańców w grupie? Jak wykorzystać nagrania wydawnictwa Klanza?

Opracowanie i realizacja zajęć z wykorzystaniem poznanych metod w swoim środowisku. Przygotowanie prezentacji wybranego działania.

12.10.2013r. Jak opracować projekt działań we własnym środowisku?  – 10h  – Małgorzata Borowska trenerka PSPiA KLANZA

Od czego zacząć? Co sprzyja powstaniu grupy? Jak zachęcić uczestników? Jak pozyskać sponsorów i współpracowników? Na co zwracać uwagę przy realizacji? Jak zebrać informacje zwrotne? Co chcemy utrwalić, powtórzyć z poprzednich warsztatów? Jak przygotować plan rozwoju aktywności we własnym środowisku? Przykłady dobrych praktyk: Spotkania Pokoleń, Szkoła SuperBabci i SuperDziadka i inne znane uczestnikom.

15.16.11.2013r. Seminarium – „Wykorzystanie  metod aktywizacji grupy” – 15h   – dr Zofia Zaorska 

Prezentacje indywidualnych projektów zrealizowanych w grupach osób starszych lub wielopokoleniowych.
Podsumowanie poznanych metod i wymiana doświadczeń na temat ich wykorzystania.
Własne pomysły aktywizacji osób starszych. Utrwalenie tańców dla grupy.
Zasady uzyskania uprawnień animatora w Polskim Stowarzyszeniu Pedagogów i Animatorów KLANZA

Ilość miejsc jest ograniczona! Zapraszamy osoby chętne, które są zainteresowane założeniem Szkoły na terenie swoich miejscowości, dostały wsparcie metodyczne do pracy z ludźmi starszymi.

Kontakt: Małgorzata Borowska – Prezes Oddziału Białostockiego PSPiA KLANZA – nr tel. 607 676 229

Prosimy o przesłanie karty zgłoszenia osób zainteresowanych udziałem w projekcie
do 10 kwietnia 2013 r., na numer faksu: 85 651 04 47 lub e-mail: bialystok@klanza.org.pl

Realizacja inicjatyw w środowiskach lokalnych na rzecz osób starszych – od września  2013 – do grudnia 2013

Miejsce przeprowadzenia warsztatów – Dwa pierwsze zjazdy:

Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych
ul. Świętojańska 22 lok. 1
15-082 Białystok

KARTA zgłoszenia