Zaproszenie – do udziału w spotkaniach profilaktycznych dotyczących bezpieczeństwa osób starszych z terenu województwa podlaskiego

W związku z realizacją działań informacyjno-profilaktycznych dotyczących bezpieczeństwa osób starszych, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej oraz Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku serdecznie zapraszają podmioty zainteresowane przeprowadzeniem wyżej wymienionych spotkań z udziałem przedstawicieli Policji. Podczas proponowanych prelekcji omawiane będą zasady bezpieczeństwa w domu/mieszkaniu i poza miejscem zamieszkania, metody działania przestępców oraz sposoby unikania zagrożeń a tym samym stania się ofiarą różnorodnych przestępstw.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji na adres e-mail: naczelnik.wprew.kwp@bk.policja.gov.pl. Koordynatorem powyższego przedsięwzięcia, z ramienia Wydziału Prewencji KWP, jest Pani Ewa Cichoń (nr. tel. 85 670 33 15)