Posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 19 kwietnia 2013 r

Wojewódzka Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych, na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2013 r. pozytywnie zaopiniowała projekty złożone do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, w związku z uczestnictwem w 2013 roku w programie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Wyrównywanie różnic między regionami II” w obszarze A – dofinansowanie ze środków PFRON wyposażenia obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny. Zdaniem Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych dofinansowanie ze środków PFRON wyposażenia obiektów służących rehabilitacji osób niepełnoprawnych w sprzęt rehabilitacyjny umożliwi zapewnienie systematycznej i kompleksowej rehabilitacji osób dysfunkcyjnych i niepełnosprawnych, która w znacznej mierze przyczyni się do poprawy stanu zdrowia, kondycji psychicznej i zawodowej.