Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych

10 maja odbył się Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych, wzięło w nim udział kilkaset osób, były to przede wszystkim osoby niepełnosprawne z rodzicami, opiekunami, wolontariuszami oraz zaproszeni goście. Wspólny przemarsz wyruszył ulicą Lipową na plac miejski na Rynku Kościuszki, gdzie zaprezentowano muzyczne i plastyczne talenty osób niepełnosprawnych a także występy zaproszonych zespołów.

Fotoreportaż z marszu: