Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 – II edycja

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki II edycji otwartego konkursu ofert w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 (ASOS).

Ogółem wpłynęło prawie 1800 wniosków, z czego 286 otrzymało dotację. Z województwa podlaskiego przyjęto do realizacji 7 projektów.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu na stronie: http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/seniorzy/art,6198,wyniki-otwartego-konkursu-asos-ii-edycja.html