Konferencja pn. ,,Współpraca administracji publicznej z III sektorem w planowaniu i realizacji polityk publicznych”,

W dniu 11 czerwca 2013 r. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja pn. ,,Współpraca administracji publicznej z III sektorem w planowaniu i realizacji polityk publicznych”, zorganizowana przez Wojewodę Podlaskiego, Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku oraz Podlaską Radę Działalności Pożytku Publicznego.

Konferencja skierowana była do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego województwa podlaskiego. Jej głównym celem była promocja współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, ze szczególnym uwzględnieniem udziału trzeciego sektora w planowaniu i realizacji polityk publicznych.

Podczas spotkania  dokonano wręczenia odznaczeń państwowych za działalność na rzecz aktywizowania i angażowania społeczności lokalnych.

Konferencję, patronatem honorowym objął Minister Pracy i Polityki Społecznej, Władysław Kosiniak-Kamysz.