W środę 26 czerwca br. w Białymstoku odbyła się pierwsza z 15 konferencji doradczych pn. ,,Otwórz się na wolontariat”.

W środę 26 czerwca br. w Białymstoku odbyła się pierwsza z 15 konferencji doradczych pn. ,,Otwórz się na wolontariat”, zorganizowana przez Fundację „SPE SALVI” pod patronatem honorowym Jego Ekscelencji Abp prof. dr han. Edwarda Ozorowskiego Metropolity Białostockiego oraz Wojewody Podlaskiego – Macieja Żywno. Konferencja miała na celu promocję idei wolontariatu na rzecz osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz podniesienie świadomości i wiedzy na temat korzyści i możliwości angażowania wolontariuszy. Adresatami spotkania byli przedstawiciele i pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej, organizacji pozarządowych oraz wolontariusze działający na terenie województwa podlaskiego.