Przegląd Małych Form Teatralnych Osób Niepełnosprawnych

W dniu 12 września 2013 w Klubie 18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego w Białymstoku odbył się Przegląd Małych Form Teatralnych Osób Niepełnosprawnych. Celem przedsięwzięcia była integracja oraz aktywizacja osób niepełnosprawnych w kulturalnym wymiarze, poprzez umożliwienie im kontaktu z kulturą i sztuką teatralną. Przegląd rozpoczął występ profesjonalnej grupy teatralnej, po czym swoje talenty artystyczne prezentowali podopieczni Środowiskowych Domów Samopomocy, Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Domów Pomocy Społecznej z terenu województwa podlaskiego. Organizatorem przeglądu był Caritas Archidiecezji Białostockiej.