Konferencja „Białystok Rodzinie – Wspólna Troska” – 1 października 2013 r.

W dniu 1 października 2013 roku w Białymstoku odbyła się II edycja konferencji  „Białystok Rodzinie – Wspólna Troska”, podczas którego zaprezentowano wyniki badań z raportu „Świadomość wychowawcza rodziny”, które mają posłużyć miastu Białystok do wyznaczenia kierunku działań wspierających białostockie rodziny. Wśród propozycji działań znalazły się: rozwijanie oferty Białostockiej Akademii Rodziny poprzez organizację konferencji, warsztatów skierowanych w szczególności do małżonków, kontynuowanie działalności Klubu Ojców, wypracowanie ramowego programu wychowawczego miasta Białystok stanowiącego wstęp do rozmawiania o wychowywaniu nowych pokoleń białostoczan oraz prowadzenie strony internetowej: www.rodzina.bialystok.pl, która ma służyć jako kompendium wiedzy wychowawczej. Podczas konferencji można było również wysłuchać wykładów: „Istota pięknej miłości” prof. dr med. Wandy Półtawskiej oraz „Znaczenie małżeństwa dla rodziny” dr Mieczysława Guzewicza.