Ogólnopolska konferencja pn. „SPRAWCA CZY OFIARA”

W dniach 14 i 15 października 2013 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zorganizowało Ogólnopolską Konferencję pn. „Sprawca czy ofiara?” w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, współfinansowaną ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele instytucji zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na szczeblu centralnym oraz regionalnym i lokalnym. Obecni byli również przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, które pełni rolę Krajowego Punktu Kontaktowego dla funduszy norweskich i EOG. Gościem honorowym konferencji był Pan Karsten Klepsvik – Ambasador Królestwa Norwegii w Polsce oraz przedstawiciele norweskiego Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa ds. Dzieci, Równości i Integracji Społecznej oraz Rady Europy.

Na zakończenie zaprezentowane zostały projekty nagrodzone w Programie Osłonowym „Wsparcie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”: „Mądry rodzic – bezpieczny dom” z Kielc, „My wobec przemocy” z Górna oraz „Otwórz oczy – STOP przemocy z Buska Zdroju.