„JESTEŚMY AKTYWNI ZAWODOWO – czyli jak stworzyć dogodne warunki do zwiększenia adaptacyjności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych”

W piątek 18 października 2013 r. w hotelu Villa Tradycja w Białymstoku  w ramach projektu  „PWP JESTEŚMY AKTYWNI ZAWODOWO” odbyła się międzynarodowa konferencja „JESTEŚMY AKTYWNI ZAWODOWO – czyli jak stworzyć dogodne warunki do zwiększenia adaptacyjności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych”. Spotkanie miało na celu wymianę informacji, wiedzy  i doświadczeń pomiędzy organizacjami współpracującymi z osobami niepełnosprawnymi. Ponadto przedstawiono korzyści wynikające z zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz zaprezentowano dobre praktyki wdrażane przez partnerów zagranicznych. Organizatorem niniejszego przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej.