Konferencja „Różni, ale równi – agencje zatrudnienia jako alternatywa dla publicznych służb zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami”

17 października 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego odbyła się konferencja „Różni, ale równi – agencje zatrudnienia jako alternatywa dla publicznych służb zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami” zorganizowana przez  Fundację Aktywizacja i Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Celem konferencji było upowszechnienie założeń Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Ponadto przedstawiono wyniki raportu pn.: „Diagnoza niepublicznych agencji zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Możliwości i dylematy rozwoju w sektorze pozarządowym”. Spotkanie zakończono panelem dyskusyjnym z udziałem przedstawicieli instytucji państwowych, szkół wyższych, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów związanych ze środowiskiem osób niepełnosprawnych z województwa podlaskiego.