Bezpłatne warsztaty twórczego pisania dla osób starszych powyżej 60 roku życia z terenu województwa podlaskiego – 14 listopada 2013 r.

W dniu 14 listopada 2013 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku we współpracy ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy i Dokumentalistów „Koncentrat” z siedzibą w Warszawie zorganizował warsztaty pisarskie dla osób powyżej 60 roku życia. W spotkaniu wzięli udział seniorzy z terenu województwa podlaskiego, słuchacze Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Klubów Seniora i innych organizacji pozarządowych. Pięciogodzinne spotkanie warsztatowe poprowadził zespół dwóch profesjonalnych trenerów twórczego pisania, podczas którego seniorzy ćwiczyli umiejętności pisarskie, szukali inspiracji w zdjęciowych archiwach i ulubionych bajkach, rozmawiali o książkach i tworzyli własne opowieści. Warsztaty zakończyły się indywidualnymi konsultacjami. Spotkanie było znakomitą okazją, by się przekonać, że tworzenie własnych opowieści wcale nie jest trudne i może sprawiać mnóstwo przyjemności.