Specyfika pracy z dzieckiem i rodziną z problemem przemocy w rodzinie w placówkach wsparcia dziennego

W dniu 22 listopada 2013 r. w Białymstoku odbyła się ogólnopolska konferencja pn. „Specyfika pracy z dzieckiem i rodziną z problemem przemocy w rodzinie w placówkach wsparcia dziennego” zorganizowana przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom „SZANSA” w Białymstoku i Podlaski Urząd Wojewódzki. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele placówek wsparcia dziennego, osoby pracujące z rodzinami i dziećmi marginalizowanymi, wolontariusze, studenci oraz goście specjalni: Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Pan Andrzej Kozłowski, Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Pani Edyta Mozyrska, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Pani Zdzisława Sawicka oraz Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia Pan Stefan Nikiciuk. Konferencję zorganizowano w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”.