Spotkanie informacyjne FIO w dniu 20 lutego 2014 roku

W dniu 20 lutego 2014 roku w Sali Konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku odbyło się spotkanie informacyjne Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELKICH. Organizatorem spotkania w województwie podlaskim byli Wojewoda Podlaski Maciej Żywno i Marszałek Województwa Podlaskiego Jarosław Dworzański. Z ramienia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w spotkaniu uczestniczyli Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego Krzysztof Więckiewicz i Filip Kołodziejski. Eksperci z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zaprezentowali nowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz zasady ubiegania się w 2014 roku o dotację w ramach Programu.

Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych było okazją do wręczenia odznaczeń państwowych za działalność na rzecz aktywizowania i angażowania społeczności lokalnych.