Seminarium tematyczne „Przełamać bariery”

W dniu 19 marca 2014 roku uczestniczyliśmy w seminarium tematycznym realizowanym w ramach projektu pt. PWP „Przełamać bariery” PO KL, zorganizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku.

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społeczno – zawodowej 40 osób niepełnosprawnych zamieszkujących miasto Białystok/ powiat białostocki/ miasto Łomża/ powiat łomżyński/ miasto Suwałki/ powiat suwalski.

Okres realizacji projektu trwa od 01.12.2013 do 30.06.2015 roku.

W seminarium udział wziął Partner ponadnarodowy projektu – JobCenter Aarhus (Dania), który w swoim wystąpieniu przedstawił ideę wdrażanego przez siebie modelu flexicurity.

Zaprezentowano również dobre praktyki z zakresu aktywizacji społeczno – zawodowej w województwie podlaskim.