Spotkanie dotyczące działań integrujących pełnosprawnych i niepełnosprawnych mieszkańców miasta

W dniu 21 marca 2014 r. w Operze i Filharmonii Podlaskiej z inicjatywy Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz Stowarzyszenia „MY DLA INNYCH”, odbyło się spotkanie organizacyjne dotyczące działań integrujących pełnosprawnych i niepełnosprawnych mieszkańców Białegostoku z uwzględnieniem idei i założeń Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

Efektem podjętych działań będzie zorganizowanie przedsięwzięcia mającego na celu promowanie inicjatyw podmiotów działających na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie integracji środowiska pełnosprawnych i niepełnosprawnych mieszkańców miasta, edukacji społeczeństwa o postawach wobec osób niepełnosprawnych, promocji działań artystycznych i kulturalnych niepełnosprawnych artystów.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele organizacji i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu województwa podlaskiego.