II Forum Resocjalizacji

6 czerwca 2014 r.w Auli Dydaktyczno-Widowiskowej Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstokuodbyło się Forum pn. „Oddziaływania wychowawczo-lecznicze stosowane wobec nieletnich i dorosłych uzależnionych od alkoholu i substancji psychoaktywnych – STAN i PERSPEKTYWY”.

Przedsięwzięcie, zorganizowane przez Zakład Resocjalizacji Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku przy współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku, adresowano do osób angażujących się w działania z obszaru profilaktyki uzależnień i resocjalizacji. Oprócz części teoretycznej, w ramach Forum przeprowadzono warsztaty skupione wokół tematów:

  • Jak motywować ludzi do zmiany zachowań – dr Tomasz Głowik z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
  • Terapia małżeńska w leczeniu uzależnienia od alkoholu – mgr Paweł Kołakowski z Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży
  • Praca z uzależnionym wychowankiem – mgr Tomasz Szelągowski z Zakładu Poprawczego w Białymstoku.