Warsztaty z „Pierwszej pomocy przedmedycznej” skierowane do osób niesłyszących i z wadami słuchu

Warto sobie uświadomić, że pierwszej pomocy może udzielić każdy. Nie jest do tego niezbędne wykształcenie medyczne czy ukończenie wielogodzinnych kursów. Wystarczy poznać zasady postępowania i nauczyć się prostych czynności.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku wychodząc naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych, zorganizował warsztaty z „Pierwszej pomocy przedmedycznej” skierowane do osób niesłyszących i z wadami słuchu.

Warsztaty odbyły się w siedzibie ROPS w Białymstoku przy ul. Kombatantów 7 w trzech terminach: 28 maj oraz 7 i 14 czerwiec. Ogółem w warsztatach wzięło udział 29 osób, oczywiście z udziałem tłumaczy języka migowego.

Zasady pierwszej pomocy są niezwykle ważne, ponieważ osoby niesłyszące nie chcą być bezradne (nie mogą wezwać pomocy, jedynym sposobem jest wysłanie wiadomości SMS).

KONTAKT SMS DLA OSÓB GŁUCHONIEMYCH

600 900 986

600 900 986 to numer telefonu pod którym osoby niesłyszące za pomocą SMS mogą zgłaszać interwencje dyżurnemu Straży Miejskiej.

Osoba korzystająca z numeru powinna w treści wiadomości wpisać:

– rodzaj zauważonej nieprawidłowości

– miejsce zdarzenia

– imię, nazwisko oraz adres osoby zgłaszanej.