Festyn rodzinny „Św. Krzysztof w trosce o bezpieczeństwo”

W dniu 27 lipca 2014 r Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku wziął udział w festynie rodzinnym pn. „Św. Krzysztof w trosce o bezpieczeństwo”. Festyn odbył się w Sanktuarium w Świętej Wodzie z okazji obchodów dnia Patrona Kierowców. Organizatorem przedsięwzięcia była Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku, mając na celu promowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W ramach akcji przygotowano szereg atrakcji mi.in. symulatory jazdy, konkursy dotyczące bezpieczeństwa na drodze, pokaz starych samochodów. ROPS udostępnił uczestnikom festynu materiały odblaskowe, ulotki, informatory profilaktyczne, a także upowszechnił założenia kampanii Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pn. „Powstrzymaj pijanego kierowcę”.