Międzynarodowy projekt dotyczący „dopalaczy”

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie realizuje międzynarodowy projekt badawczy I-TREND dotyczący nowych substancji psychoaktywnych, tzw. dopalaczy, finansowany ze środków Komisji Europejskiej. Badanie przeprowadzane on-line ma na celu pozyskanie wiedzy na temat postrzegania i używania środków zastępczych. Więcej o projekcie oraz dostęp do ankiety znajduje się na stronie Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=3634762).