Portal Informacyjno - Usługowy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia

Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, służący beneficjentom pomocy społecznej i jej pracownikom ruszył od początku 2014 roku. Portal jest miejscem, w którym każda osoba i rodzina poszukująca pomocy państwa uzyska kompleksową informację dotyczącą: rodzaju pomocy, o którą może się ubiegać, zasad jej przyznawania oraz instytucji publicznych jej udzielających. Równocześnie pracownicy instytucji publicznych uzyskają bieżące informacje dotyczące ich pracy.

Rusza także elektroniczny system Rejestru Jednostek Pomocy Społecznej. Zapewnia on gromadzenie całościowych danych z naciskiem na ich stałą i systematyczną aktualizację. Jego podstawową funkcją jest umożliwienie obywatelom i urzędnikom dostępu do danych Jednostek Pomocy Społecznej. Wyszukiwanie jest możliwe poprzez określenie rodzaju poszukiwanej placówki lub jej lokalizacji – po podaniu kodu pocztowego – najbliższej wyszukującemu. W części informacyjnej są publikowane artykuły, dotyczące powstawania nowych jednostek oraz o działalności placówek, a także wyniki badań i analiz. Pracownicy jednostek mogą tu poszukiwać informacji o szkoleniach i seminariach.

 

Dzięki realizacji projektu:

• systemy informacyjne zabezpieczenia społecznego i rodziny łączą z innymi systemami administracji publicznej; dzięki temu osoby ubiegające się o pomoc społeczną, świadczenia rodzinne czy świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie będą musiały zdobywać zaświadczeń z innych urzędów – np. urzędów pracy, oddziałów ZUS, izb skarbowych. Wystarczy, że przekażą oświadczenie, a urzędnicy sami w trybie on-line szybko sprawdzą prawdziwość dokumentu,

• ośrodki pomocy społecznej mogą się wymieniać informacjami o tym jakie świadczenia zostały już udzielone osobom ubiegającym się o świadczenie; pozwoli to odpowiednio dopasować oferowaną pomoc do potrzeb ubiegającej się o nią osoby, a także wyeliminować ewentualne nadużycia, np. występowanie o to samo świadczenie w dwóch różnych gminach,

• zostanie usprawnione działanie pracowników socjalnych, którzy zostaną wyposażeni w mobilne terminale, co pozwoli na rezygnację z papierowych wywiadów środowiskowych; zwiększy to efektywność ośrodków pomocy społecznej, ich pracownicy będą mogli skupić się na pomocy potrzebującym,

• udostępniono nowy kanał komunikacji obywateli z administracją publiczną, m.in. z ośrodkami pomocy społecznej, umożliwiając już m.in. składanie przez internet wniosków o zasiłki z pomocy społecznej, a wkrótce także o świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego; rozwiązanie to jest bardzo oczekiwane przez osoby niepełnosprawne, a o potrzebie takiej formy kontaktu świadczy to, że już 100 tys. osób zarejestrowało się przez internet w powiatowych urzędach pracy,

• każdy, kto dostrzeże w swoim otoczeniu osobę lub rodzinę potrzebującą pomocy, może zgłosić wniosek o pomoc państwa za pośrednictwem internetu; dotyczy to zarówno pracowników pomocy społecznej, jak i rodziny, najbliższych, społeczności lokalnych i sąsiedzkich, organizacji pozarządowych.

 

Więcej informacji na temat projektu „Emp@tia – Platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego” uzyskać można na stronie www.empatia.mpips.gov.pl