Bezpłatne warsztaty twórczego pisania „PISZEMY+ PO RAZ DRUGI” dla osób starszych powyżej 60 roku życia z terenu województwa podlaskiego – 30 września 2014 r.

W dniu 30 września 2014 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku we współpracy ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy i Dokumentalistów „Koncentrat” z siedzibą w Warszawie zorganizował kolejne spotkanie warsztatów pisarskich dla osób powyżej 60 roku życia z terenu województwa podlaskiego. W spotkaniu wzięli udział seniorzy z terenu województwa podlaskiego, słuchacze Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Sokółce i Bielsku Podlaskim, Klubów Seniora z Łap i Białegostoku. Pięciogodzinne spotkanie warsztatowe poprowadził zespół dwóch profesjonalnych trenerów twórczego pisania, podczas którego seniorzy rozwijali umiejętność pisania – dla siebie i innych, wykorzystując elementy autobiograficzne i domowe archiwa w konstruowaniu swojej opowieści. Warsztaty zakończyły się indywidualnymi konsultacjami. Każdy uczestnik warsztatów będzie mógł wziąć udział w konkursie literackim, w którym nagrody przyzna profesjonalne jury. Więcej informacji o konkursie: http://www.piszemyplus.pl/glowna.php?s=konkurs.

Stowarzyszenie Dziennikarzy i Dokumentalistów „Koncentrat” realizuje bezpłatne warsztaty pisarskie dla osób powyżej 60 roku życia w ramach projektu „PISZEMY+ PO RAZ DRUGI” współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Więcej informacji o warsztatach, które zostały zrealizowane w ramach projektu „PISZEMY+PO RAZ DRUGI” na stronie: http://www.piszemyplus.pl