Warsztaty z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej i samoobrony dla seniorów w Białymstoku

W dniach 14 i 21 października 2014 r., Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku w ramach działań związanych z aktywizacją społeczną seniorów zorganizował 2 spotkania warsztatowe z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej i samoobrony.

Celem warsztatów była edukacja osób starszych – nabycie wiedzy i odpowiedniego zachowania się w przypadku zagrożenia życia i zdrowia, umiejętności rozpoznania problemu i zachowania się w sytuacjach niespodziewanych i nagłych oraz poznanie zasad bezpieczeństwa i samoobrony. W warsztatach wzięło udział 34 osoby zrzeszone w Klubie Seniora działającym przy MOPR w Białymstoku.