Warsztaty z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej i samoobrony dla seniorów w Łapach

W dniach 16 i 17 października 2014 r., Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łapach w ramach działań związanych z aktywizacją społeczną seniorów zorganizował 2 spotkania warsztatowe z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej i samoobrony.

Celem warsztatów była edukacja osób starszych – nabycie wiedzy i odpowiedniego zachowania się w przypadku zagrożenia życia i zdrowia, umiejętności rozpoznania problemu i zachowania się w sytuacjach niespodziewanych i nagłych oraz poznanie zasad bezpieczeństwa i samoobrony. W warsztatach wzięło udział 33 osoby zrzeszone w Klubie Seniora działającym przy MOPS w Łapach.