Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w województwie podlaskim w 2011 roku

W związku z zakończeniem analizy „Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w Województwie Podlaskim w 2011 roku” przekazujemy Państwu sporządzony raport.
Dokument został opracowany na podstawie lokalnych ocen gmin i powiatów w oparciu o dane o sytuacji demograficznej i społecznej, danych o osobach i rodzinach korzystających z pomocy społecznej, danych o zasobach pomocy społecznej w gminie i powiecie oraz wskaźniki oceny dla gmin i powiatu.
Osoby zainteresowane przedmiotową tematyką zapraszamy do zapoznania się z dołączonym raportem.

Materiały do pobrania:

Ocena zasobów pomocy społecznej w województwie podlaskim w 2011 roku