Wielowymiarowa analiza poziomu ubóstwa w województwie podlaskim w latach 2011-2012

Przekazujemy Państwu wyniki badania „Wielowymiarowa analiza poziomu ubóstwa w województwie podlaskim w latach 2011-2012”. Raport jest wynikiem badania przeprowadzonego przez Obserwatorium Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku. Publikacja przedstawia  analizę poziomu ubóstwa na trzech szczeblach terytorialnych – we wszystkich województwach, powiatach oraz gminach województwa podlaskiego.

Osoby zainteresowane przedmiotową tematyką zapraszamy do lektury.

Raport – „Wielowymiarowa analiza poziomu ubóstwa w województwie podlaskim w latach 2011-2012”