Raport „Wielowymiarowa analiza poziomu ubóstwa w województwie podlaskim w latach 2009-2010″

W związku z zakończeniem analizy „Wielowymiarowa analiza poziomu ubóstwa w województwie podlaskim w latach 2009-2010” przekazujemy Państwu sporządzony raport. Niniejsza analiza jest swego rodzaju uzupełnieniem i kontynuacją raportu z roku 2010. Obejmuje bowiem swym zakresem analizę poziomu ubóstwa w latach 2009-2010. Osoby zainteresowane przedmiotową tematyką zapraszamy do zapoznania się z dołączonym raportem.

Załącznik – Raport