WIELOWYMIAROWA ANALIZA POZIOMU UBÓSTWA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W LATACH 2007 – 2009

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – Obserwatorium Integracji Społecznej – w Białymstoku, zakończył prace badawcze dotyczące poziomu ubóstwa w powiatach i gminach województwa podlaskiego w latach 2007 – 2009.

W załączeniu przedstawiamy Państwu opracowany raport, wyrażając nadzieję, że przeprowadzone badania przyczynią się do głębszej analizy zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego przez podmioty i instytucje działające w obszarze polityki społecznej.
Materiały do pobrania: