„Potrzeby informacyjne z obszaru polityki społecznej na terenie województwa podlaskiego” – 2013 r.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z nowoopracowanym raportem badawczym na temat „Potrzeby informacyjne z obszaru polityki społecznej na terenie województwa podlaskiego”. Badanie zostało przeprowadzone wśród jednostek sektora pomocy i integracji społecznej tj. ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, domów pomocy społecznej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Na podstawie wyników badania ankietowego rozpoznano niedobory i luki informacyjne oraz dokonano oceny jakości informacji, z których korzystają jednostki pomocy społecznej. Ponadto wskazano problemy społeczne, które powinny zostać poddane pogłębionej analizie, celem zwiększenia efektywności działań realizowanych w obszarze polityki społecznej.

Wyrażamy nadzieję, iż prezentowany materiał wzbudzi Państwa zainteresowanie.

Materiały do pobrania:

Raport – „Potrzeby informacyjne z obszaru polityki społecznej na terenie województwa podlaskiego”