Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej w województwie podlaskim na rok 2013

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z nowoopracowanym raportem badawczym na temat: „Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej w województwie podlaskim na rok 2013”. Rozpoznanie potrzeb szkoleniowych umożliwiło zidentyfikowanie luk kompetencyjnych w określonych zakresach oraz wskazało kierunki rozwoju wiedzy i umiejętności pracowników ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, domów pomocy społecznej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych z terenu województwa podlaskiego.

Wyrażamy nadzieję, iż prezentowany materiał wzbudzi Państwa zainteresowanie.

Materiały do pobrania:

Raport