Opieka nad osobami niesamodzielnymi na przykładzie funkcjonowania Domów Pomocy Społecznej w województwie podlaskim

Prezentujemy Państwu raport badawczy pn. „Opieka nad osobami niesamodzielnymi na przykładzie funkcjonowania Domów Pomocy Społecznej w województwie podlaskim”. Publikacja zawiera opis wyników badania ilościowego przeprowadzonego wśród domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie województwa podlaskiego oraz wyników badania jakościowego zrealizowanego w formie wywiadów indywidualnych z podopiecznymi przebywającymi w placówkach. Osoby zainteresowane przedmiotową tematyką zapraszamy do zapoznania się z dołączonym raportem.

Raport DPS