XIII Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych

W dniu 5 maja 2015 r. w Białymstoku odbył się XIII Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych i Festyn Integracyjny. W przedsięwzięciu wzięło udział kilkaset osób niepełnosprawnych oraz ich rodzice, opiekunowie, wolontariusze, przyjaciele i zaproszeni goście. Wspólny przemarsz wyruszył ulicą Lipową w stronę placu miejskiego na Rynek Kościuszki. Podczas festynu występy wokalno-muzyczne oraz taneczne prezentowały dzieci i młodzież niepełnosprawna oraz zaproszeni artyści. Dodatkowymi atrakcjami wydarzenia były gry i zabawy dla dzieci, wspólne tańczenie zumby oraz stoiska prezentujące dorobek osób niepełnosprawnych.