IX Piknik Rodzinny w Hajnówce

Dnia 14 czerwca 2015 r. w Hajnówce odbył się IX Piknik Rodzinny zorganizowany w ramach XIII Podlaskich Dni Rodziny pod hasłem „Obierz kurs na rodzinę”. Piknik zorganizowany został przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce. Honorowy. Patronat nad imprezą objął Marszałek Województwa Podlaskiego Mieczysław Kazimierz Baszko oraz Ks. Biskup Tadeusz Pikus. Piknik miał na celu integrację rodzin oraz osób niepełnosprawnych, promocję bezalkoholowych form spędzania wolnego czasu w gronie rodziny jak również pokazanie nowych form gier i zabaw rodzinnych. Jak co roku można było wykonać badanie poziomu cukru, zmierzyć ciśnienie, wykonać badanie poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu oraz oddać krew. W trakcie Pikniku przeprowadzono zabawy animacyjne, występy przedszkolaków, zespołów z Hajnowskiego Domu Kultury, pokaz JUDO, teatrzyk, koncerty zespołów muzycznych, odbyło się losowanie nagród zabawy fantowej. Wieczór zakończył koncert zespołu THE DREAMERS oraz pokaz ognia.