„Święty Krzysztof w trosce o bezpieczeństwo”

W dniu 26 lipca b.r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku po raz kolejny włączył się w organizację festynu rodzinnego pn. „Święty Krzysztof w trosce o bezpieczeństwo” w Sanktuarium Święta Woda. Inicjatorem wydarzenia była Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku, w celu promowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Uczestnicy mogli korzystać z różnorodnych atrakcji zarówno rekreacyjnych, jak i typowo profilaktycznych m.in. symulatorów wypadku drogowego . ROPS upowszechniał materiały kampanii PARPA pn. „Powstrzymaj pijanego kierowcę” oraz gadżety odblaskowe dla dzieci.