Uroczyste wręczenie dyplomów pracownikom socjalnym

W dniu 28.09.2015 r. przed rozpoczęciem XIV sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego, odbyło się wręczenie Dyplomów Uzyskania I Stopnia Specjalizacji w Zawodzie Pracownik Socjalny.
Dyplomy odebrało 29 pracowników socjalnych, którzy przystąpili i zaliczyli egzamin wynikiem pozytywnym w dniu 9 maja 2015 r., przed Regionalną Komisją Egzaminacyjną
w Białymstoku. Dyplomy wręczał Marszałek Województwa Podlaskiego Mieczysław Baszko i Przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego Marian Szamatowicz.