Powołanie nowych członków do Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje iż na podstawie art. 44c ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127 z późn. zm.) oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62 , poz. 560)

Zarządzeniem Marszałka Województwa Podlaskiego Nr 86/2015 z dnia 10 listopada 2015, zostali powołani nowi członkowie do Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, w następującym składzie:

1) Elżbieta Katarzyna Kujawa – Pełnomocnik Regionalny Fundacji Aktywnej Rehabilitacji FAR na województwo podlaskie ,

2) Elżbieta Krystyna Tarachanowicz – Przedstawiciel jednostki samorządu terytorialnego, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korycinie,

3) Jolanta Elżbieta Świderska – Prezes Fundacji „Oswoić świat” w Białymstoku,

4) Małgorzata Beata Czerniawska – Przedstawiciel Wojewody , starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,

5) Jan Kalinowski – Przewodniczący Polskiego Związku Emerytów , Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy z siedziba w Białymstoku,

6) Krzysztof Anuszkiewicz – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie

7) Rafał Średziński – Prezes Stowarzyszenia „My dla Innych” w Białymstoku

Kadencja członków Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych będzie trwała cztery lata.