Posiedzenia wojewódzkiej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych z dnia 27 listopada 2015 roku

Zarządzeniem Marszałka Województwa Podlaskiego Nr 86/2015 z dnia 10 listopada 2015, zostali powołani nowi członkowie do Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
Pierwsze posiedzenie odbyło się w dniu 27.11.2015 roku, w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku. Spotkanie rozpoczęła Pani Bożena Tomaszewska zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, która przywitała nową Rade. Na spotkaniu zostały przedstawione zadania i obowiązki Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Następnie zostało powołane jednogłośnie prezydium Rady.

  • Pani Jolanta Elżbieta Świderska Prezes Fundacji „Oswoić świat” w Białymstoku została przewodniczącą Rady,
  • Pani Elżbieta Katarzyna Kujawa Pełnomocnik Regionalnej Fundacji Aktywnej Rehabilitacji FAR na województwo podlaskie została wiceprzewodniczącą Rady,
  • Pan Krzysztof Anuszkiewicz Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych Im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie został sekretarzem Rady.

Na koniec spotkania podjęto dyskusje na temat przyszłych działań Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Członkowie zgłaszali propozycje tematów , które powinny być rozpatrzone w obecnej kadencji.