Seminarium naukowe „Nie ufaj bezGRANICznie”

Handel ludźmi jest współczesną formą niewolnictwa. Ten przestępczy proceder jest pogwałceniem praw człowieka i zbrodnią, która może dotyczyć każdego z nas bezpośrednio oraz pośrednio. W ostatnich latach znaczenie pojęcia uległo znacznemu rozszerzeniu i obejmuje obecnie wszelkie działania nakierunkowane na wyzysk ludzi, niezależnie od płci i wieku, naruszające prawo do decydowania o sobie. Wyzysk ten jest zazwyczaj związany z użyciem przemocy, co jest dla ofiar ogromnym obciążeniem fizycznym i psychicznym.

7 grudnia 2015 roku w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku odbyło się seminarium naukowe pn. „Nie ufaj bezgranicznie” dotyczące zjawiska handlu ludźmi. Zostało ono zorganizowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku.

Jedną z ważnych kwestii poruszonych podczas spotkania były zasady bezpieczeństwa w poszukiwaniu pracy i na wyjazdach zagranicznych. Warto podkreślić, że szczególnie narażone na niebezpieczeństwo handlu ludźmi są przede wszystkim osoby decydujące się na emigrację. Ten proceder to nie tylko wykorzystywanie kobiet do świadczenia usług seksualnych, problem dotyczy wszystkich – mężczyzn i dzieci wykorzystywanych do pracy przymusowej, zmuszanych do żebractwa, kradzieży, wyłudzania świadczeń socjalnych czy handlu narządami. O tym jak być czujnym poza granicami swojego kraju oraz jak tam bezpiecznie znaleźć pracę zarobkową mówili Pan Juliusz Karpiński z Departamentu Polityki Migracyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Pani Beata Chrościńska z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.

Ważną rolę w zwalczaniu zjawiska handlu ludźmi pełnią służby mundurowe, między innymi związane ze strzeżeniem granic państwa. O działaniach Straży Granicznej w zakresie przeciwdziałania współczesnej formy niewolnictwa zgromadzonych gości poinformował Pan Paweł Zajączkowski z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, zaś Pani Katarzyna Gromadzka z KWP w Białymstoku zapoznała wszystkich uczestników seminarium z działaniami profilaktycznymi podlaskiej Policji w ramach programu „Nie ufaj bezGRANICznie”.

Następnie Pani Grażyna Dobrzyniewicz – kierownik Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przekazała wszystkim zgromadzonym gościom informacje o placówkach świadczących pomoc ofiarom handlu ludźmi na terenie woj. podlaskiego.

Na koniec spotkania został rozstrzygnięty konkurs pn. „Mówię NIE handlowi ludźmi” zorganizowany przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, w ramach programu „Nie ufaj bezGRANICznie” w związku z obchodami Europejskiego Dnia Walki z Handlem Ludźmi. Skierowany był do uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych polegający na przygotowaniu plakatu społecznego. Myślą przewodnią podejmowanej inicjatywy było upowszechnienie informacji na temat zagrożeń związanych z handlem ludźmi oraz propagowanie wiedzy na temat zachowania ostrożności podczas turystyki krajowej i zagranicznej. Laureatom, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca w kategoriach: dowolna technika malarska oraz plakat społeczny przekazany w formie elektronicznej, zostały wręczone nagrody rzeczowe.