Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w 2015 r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż według informacji Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej formularz do sporządzenia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2015 r. w Centralnej Aplikacji Statystycznej nie ulega zmianie w porównaniu do ubiegłego roku.
Z informacji otrzymanych od Departamentu Informatyki wynika, iż publikacja formularza OZPS w systemie  CAS będzie miała miejsce około 7 marca br.