Szkolenie „Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownika socjalnego”

Uprzejmie informujemy, że Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku realizuje projekt „Wysoko wykwalifikowana kadra służb pomocy i integracji społecznej na terenie II makroregionu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, II Oś priorytetowa Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER – Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Projekt jest realizowany w okresie od 1 lutego 2016 r do 31 grudnia 2017. Jego celem jest wzrost kwalifikacji zawodowych poprzez udział w działaniu edukacyjnym obejmującym specjalizację I stopnia w zawodzie pracownika socjalnego. Projekt przewiduje uczestnictwo 30 osób z województwa podlaskiego. Realizacja zajęć dla osób z województwa podlaskiego planowana jest w okresie od kwietnia do października 2016 r – szkolenie, oraz
w okresie od stycznia do marca 2017 r. – egzamin.

Szczegółowe informacje o projekcie wraz z dokumentami rekrutacyjnymi dostępne są na stronie internetowej: http://pracowniksocjalny.wsfiz.edu.pl oraz w Biurze Projektu,
w siedzibie Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok tel. 85 67 85 823, 85 67 85 846; e- mail: pracownik.socjalny2@wsfiz.edu.pl

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Koordynator projektu – Elżbieta Agnieszka Ambrożej, tel. 605 676 222.

Materiały do pobrania:

Ulotka o szkoleniu