Posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych z dnia 18 marca 2016 roku

W dniu 18 marca 2016 roku przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Białymstoku odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Celem spotkania było zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podlaskiego realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i przeznaczenia na nie środków w 2016 roku.