Portal Informacyjno - Usługowy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Polskie instytucje właściwe w zakresie koordynacji świadczeń rodzinnych.

Województwo Dolnośląskie
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Ostrowskiego 7
53-238 Wrocław
tel. (71) 770 42 01
fax. (71) 770 42 00
dops@dops.wroc.pl
 
Województwo Kujawsko-Pomorskie
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Ul. Słowackiego 114,
87- 100 Toruń
tel. (56) 657 14 70          (56) 657 14 70
fax.(56) 657 14 61
ropstor@to.onet.pl
 
Województwo Lubelskie
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
ul.Zana 38
20-601 Lublin
tel. (81) 528 94 50          (81) 528 94 50
fax.(81) 528 94 51
rops@lubelskie.pl
 
Województwo Lubuskie
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Polityki Społecznej
ul. Podgórna 7
skr. poczt. 21
65 – 904 Zielona Góra 4
tel. (68) 45 65 510          (68) 45 65 510
fax.(68) 325 50 69
 
Województwo Łódzkie
Regionalne Centrum Polityki Społecznej
ul Snycerska 8
91-302 Łódź
tel. (42) 203 48 00          (42) 203 48 00
fax.(42) 203 48 17
info@rcpslodz.pl
 
Województwo Małopolskie
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Piastowska 32,
30 – 070 Kraków
tel. (12) 422 06 36          (12) 422 06 36 (12) 426 10 36  (12) 426 10 36
fax.(12) 426 10 35
swiadczenia@rops.krakow.pl
 
Województwo Mazowieckie
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 62a,
02 – 002 Warszawa
tel. (22) 622 42 32          (22) 622 42 32
fax.(22) 622 47 32
mcps@mazovia.pl
 
Województwo Opolskie
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Referat Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego
ul. Rejtana 5
45 – 331 Opole
tel. (77) 442 44               (77) 442 44 65/66
fax.(77) 441 52 59
rops@rops-opole.pl
 
Województwo Podkarpackie
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Hetmańska 120
35- 078 Rzeszów
tel. (17) 747 06 00          (17) 747 06 00
fax.(17) 747 06 01
rops@podkarpackie.pl

Województwo Podlaskie
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Kombatantów 7,
15 – 082 Białystok
tel. (85) 744 72 72          (85) 744 72 72
fax. (85) 744 71 37
rops@rops.wrotapodlasia.pl
 
Województwo Pomorskie
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27,
80 – 810 Gdańsk
tel. (58) 326 15 61          (58) 326 15 61
fax.(58) 326 15 63
dess@woj-pomorskie.pl
 
Województwo Śląskie
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10,
40 – 142 Katowice
tel. (32) 730 68 68          (32) 730 68 68
fax. (32) 730 68 53
rops-ksr@silesia-region.pl
 
Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Zdrowotnej
Al. IX Wieków Kielc 3,
25- 516 Kielce
tel. (41) 342 12 42          (41) 342 12 42
fax.(41) 344 30 94
urzad.marszalkowski@sejmik.kielce.pl
 
Województwo Warmińsko – Mazurskie
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Emilii Plater 1,
10-562 Olsztyn
tel. (89) 521 95 00          (89) 521 95 00
fax.(89) 521 95 09
rops.ksr@warmia.mazury.pl
 
Województwo Wielkopolskie
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Piekary 14/15
61 – 823 Poznań
tel. (61) 856 73 00          (61) 856 73 00
fax.(61) 851 56 35
Rodzinne.koord@rops-wielkopolska.poznan.pl
 
Województwo Zachodniopomorskie
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Starzyńskiego 3-4
70-506 Szczecin
tel. (91) 425 36 00          (91) 425 36 00
fax. (91) 425 36 07
adres do korespondencji:
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin
dz-rops@wzp.pl