Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) informujemy, iż:
  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (zwany dalej ROPS), z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Kombatantów 7.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania związanego z przyznawaniem świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
  • Podanie ROPS danych osobowych jest dobrowolne
  • Ponadto informujemy, iż z uwagi na wymagania ustawy o ochronie danych osobowych, telefonicznie udzielane są wyłącznie informacje ogólne dotyczące przyznawania świadczeń oraz wymaganych dokumentów do postępowań prowadzonych przez ROPS w Białymstoku.

Instytucje zagraniczne.

Instytucje zagraniczne ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

kontrast
wielkość czcionki