Szkolenie „specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny”

Grupa Olsztyńska Szkoła Biznesu w partnerstwie  z Instytutem Rozwoju Służb Społecznych będzie realizować specjalizację II stopnia w zawodzie pracownik socjalny dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z terenu województw warmińsko – mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego i łódzkiego.

Szkolenia realizowane są w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna „Specjalistyczne przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin”.

Wymogi dotyczące osób zgłaszających się będą szczegółowo opisane na stronie realizatora www.specjalizacje.pl

Ponadto z projektu zostaną pokryte koszty:

  • Udokumentowanej podróży
  • Noclegu
  • Materiałów dydaktycznych i podręczników
  • Ubezpieczenia w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków
  • Opłaty egzaminacyjnej

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny przesłać wypełnione dokumenty wraz z wymaganymi załącznikami na adres: ul. Warszawska 105/4H; 10-701 Olsztyn bądź skanem na: specjalizacja.olsztyn@osb.edu.pl lub faxem 89 542 42 74.