Aktualności 2016 rok

 • Posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych z dnia 20 grudnia 2016 roku

 • IMG_5952W dniu 20 grudnia 2016 roku odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem spotkania było wybranie nowego prezydium Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. W związku z powyższym zostało przeprowadzone głosowanie jawne w wyniku którego jednogłośnie zagłosowano, iż Przewodniczącym ponownie pozostanie Pani Jolanta Elżbieta Świderska, Wiceprzewodniczącym Pani Elżbieta Katarzyna […]
  Przeczytaj całość »

 • Spotkanie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim

 • IMG_5746W dnia 15 grudnia 2016 r. odbyło się spotkanie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim (RKRES) zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś […]
  Przeczytaj całość »

 • Wczesne wspomaganie rozwoju niemowląt

 • IMG_5607Szczęście, zdrowie i prawidłowy rozwój dziecka to wartości, o których marzą rodzice oczekujący narodzin swojego dziecka. Okres oczekiwania na narodziny dziecka jest niezwykle radosny, pełen nadziei i planów. Narodziny dziecka są wielkim wydarzeniem zarówno dla oczekujących potomka rodziców jak i dla samego noworodka. W większości przypadków nadzieje i marzenia rodziców spełniają się wraz z narodzinami […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na Galę “Zakupu Prospołecznego” 16 grudnia 2016 r.

 • zakup-pro_logoRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, serdecznie zaprasza przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych, jednostek […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie do udziału w spotkaniu sieciującym pn."Zawiązywanie sieci współpracy podmiotów ekonomii społecznej - podlaska siec współpracy warsztatów terapii zajęciowej oraz zakładów aktywności zawodowej"

 • Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, […]
  Przeczytaj całość »

 • Informacja dotycząca egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny

 • Materiały do pobrania: Informacja dotycząca egzaminu na I stopień specjalizacji  w zawodzie pracownik socjalny
  Przeczytaj całość »

 • UWAGA ZMIANA MIEJSCA KONFERENCJI Z DNIA 9 GRUDNIA 2016 rok "WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU NIEMOWLĄT W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM"

 • UWAGA ZMIANA MIEJSCA KONFERENCJI Z DNIA 9 GRUDNIA 2016 rok „WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU NIEMOWLĄT W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM” MIEJSCE KONFERENCJI: WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU ul. CIEPŁA 40 sala 305 E (III piętro, wejście od ul. Fabrycznej)
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na konferencję pn.: „Wczesne wspomaganie rozwoju niemowląt w województwie podlaskim”

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku organizuje wojewódzką konferencję pn.: „Wczesne wspomaganie rozwoju niemowląt w województwie podlaskim”. Spotkanie skierowane jest do położnych środowiskowych z terenu województwa podlaskiego oraz przedstawicieli innych podmiotów zainteresowanych poruszaną tematyką. Konferencja ma na celu przybliżenie poznania sensu i istoty wczesnego wspomagania niemowląt. Tylko wcześnie podjęte oddziaływania diagnostyczne oraz terapeutyczne są jedyną […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na dwudniowe spotkanie sieciujące pn "Zawiązywanie sieci współpracy podmiotów ekonomii społecznej pracujących z osobami bezdomnymi"

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, serdecznie zaprasza […]
  Przeczytaj całość »

 • Podlaskie Dni Seniora w Ciechanowcu

 • czołówkaW dniu 24 listopada 2016 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował Podlaskie Dni Seniora w Ciechanowieckim Ośrodku Kultury i Sportu. Na uroczystość przybyło około 50 seniorów zainteresowanych tematyką spotkania. Uczestnicy wysłuchali wykładu fizjoterapeuty na temat „Kręgosłup Seniora – co zrobić żeby nie bolało?” oraz wykładu prawnika o sposobach na zachowanie bezpieczeństwa osób starszych […]
  Przeczytaj całość »

 • Dzień Pracownika Socjalnego w województwie podlaskim

 • czołówkaW dniu 23 listopada b.r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku we współpracy z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim zorganizował uroczyste obchody Dnia Pracownika Socjalnego. Podczas uroczystości Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski oraz Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński wręczyli wyróżnienia z podziękowaniami za pracę poszczególnym jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej oraz indywidualnym pracownikom. Uroczystość uwieńczył występ Korycińskiej Grupy Teatralnej […]
  Przeczytaj całość »

 • Doskonalenie warsztatu pracy asystenta rodziny

 • I20161117_115837W dniach 9-10 listopada 2016 r. oraz 17-18 listopada 2016 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku odbyły się warsztaty pn. „Doskonalenie warsztatu pracy asystenta rodziny”. Były one skierowane do asystentów rodziny z terenu województwa podlaskiego. Warsztaty prowadził certyfikowany trener – Pani Lidia Zeller. W zajęciach wzięło udział łącznie 56 uczestników. Asystenci rodziny […]
  Przeczytaj całość »

 • Konferencja „Dzieci i młodzież wobec współczesnych zagrożeń”

 • W dniu 22 listopada, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach, odbyła się konferencja pn.: „Dzieci i młodzież wobec współczesnych zagrożeń”, będąca jednym z elementów lokalnej kampanii społecznej pod hasłem: „Nie wiedzieć, to być w zagrożeniu”. Konferencja, zorganizowana przez MOPS w Łapach w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku, miała charakter interdyscyplinarny – […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na warsztaty pn. " Podstawy prowadzenia księgowości w podmiotach ekonomii społecznej"

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, serdecznie zaprasza […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na warsztaty dwudniowe pn. " Pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację zadań z obszaru ekonomii społecznej"

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, serdecznie zaprasza […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie dla spółdzielni socjalnych i przedsiębiorstw społecznych z województwa podlaskiego 30 listopada 2016

 • Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na warsztaty 24-25 listopada "Podstawy ekonomii społecznej z uwzględnieniem zlecania zadań przez jednostki samorządu terytorialnego"

 • Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na wizytę studyjną 28 listopada -1 grudnia 2016 roku

 • Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w załączeniu przekazuje zaproszenie (wraz z kartą zgłoszeniową i harmonogramem) na bezpłatną czterodniową wizytę studyjną „ Aktywizacja społeczno-ekonomiczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez działalność podmiotów ekonomii społecznej z uwzględnieniem zatrudnienia osób niepełnosprawnych ” organizowaną w dniach 28 listopada-1 grudnia 2016 r. na terenie województwa dolnośląskiego. Serdecznie zapraszamy! […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na szkolenie ” Rola jednostek samorządu terytorialnego w rozwoju ekonomii społecznej oraz rozwiązywaniu problemów społecznych”

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, serdecznie zaprasza […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na wizytę studyjną “Aktywizacja społeczno-ekonomiczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez działalność podmiotów ekonomii społecznej w województwie podkarpackim”

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, serdecznie zaprasza Państwa oraz pracowników Państwa […]
  Przeczytaj całość »

 • Szkolenia gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

 • WP_20161018_001Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował jednodniowe szkolenia dla członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych z zakresu profilaktyki lokalnej, z następujących powiatów: 17 października 2016 r. powiat bielski oraz zambrowski, 18 października 2016 r. powiat moniecki, 19 października 2016 r. powiat augustowski. Szkolenia były kontynuacją zainicjowanego w latach poprzednich przedsięwzięcia pn. „Gminne Komisje Rozwiązywania […]
  Przeczytaj całość »

 • Kolejne szkolenie – “Źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznej” 08-09.11.2016 r.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w dwudniowym szkoleniu pn. „Źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznej” w dniach 08-09.11.2016 r. Szczegółowe informacje […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie do udziału w warsztacie „Doskonalenie warsztatu pracy asystenta rodziny”

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż w dniach 9, 10, 17, 18, listopada 2016 roku w godzinach 9:00-15:00 organizuje cztery jednodniowe warsztaty pod nazwą „Doskonalenie warsztatu pracy asystenta rodziny”. Warsztat skierowany jest do asystentów rodziny z terenu województwa podlaskiego. Osoby zainteresowane przedmiotową tematyką prosimy o zgłoszenie swojego udziału. Spotkanie warsztatowe odbędzie się w […]
  Przeczytaj całość »

 • Sejmik Województwa Podlaskiego uchwalił Program na rzecz osób starszych w województwie podlaskim na lata 2016-2020

 • Uchwałą NR XXVII/244/16 z dnia 29 sierpnia 2016 r. Sejmik Województwa Podlaskiego przyjął Program na rzecz osób starszych w województwie podlaskim na lata 2016-2020. Powołany przez Zarząd Województwa Podlaskiego Zespół ds. opracowania Programu na rzecz osób starszych w województwie podlaskim na lata 2016 – 2020, na trzech kolejnych spotkaniach wypracował priorytetowe kierunki i zadania w […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na szkolenie pn. „Budowanie stabilności finansowej podmiotów ekonomii społecznej poprzez usługi użyteczności publicznej"

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w szkoleniu pn. „Budowanie stabilności finansowej podmiotów ekonomii społecznej poprzez usługi użyteczności publicznej”. Szczegółowe informacje […]
  Przeczytaj całość »

 • Rekrutacja uczestników na II turę szkolenia specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje o rozpoczęciu rekrutacji na II turę szkolenia specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z terenu województwa podlaskiego, warmińsko – mazurskiego, mazowieckiego i łódzkiego, realizowanego w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Działanie 2.5 Skuteczna […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na spotkanie sieciujące SS i PS

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, serdecznie zaprasza […]
  Przeczytaj całość »

 • Seminarium pn. „Praca z dzieckiem i rodziną na rzecz jego powrotu do środowiska” – 7.10.2016 r.

 • czołówka7 października 2016 r. w hotelu „Sosnowe Zacisze” w Ignatkach – Osiedle odbyło się seminarium pn. „Praca z dzieckiem i rodziną na rzecz jego powrotu do środowiska” oraz oficjalne otwarcie i poświęcenie Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej z siedzibą w Ignatkach-Osiedle, która działa w strukturze ROPS w Białymstoku jako odrębna komórka organizacyjna. Uroczyste otwarcie Regionalnej Placówki Opiekuńczo […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na szkolenie „Marketing i budowanie wizerunku podmiotów ekonomii społecznej”

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, serdecznie zaprasza […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na szkolenie „Zasady zakładania i zarządzania organizacją pozarządową”

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, serdecznie zaprasza […]
  Przeczytaj całość »

 • Zmiana dyżuru P. Bożeny Sury

 • Uwaga !! Dyżur Pani Bożeny Sury z dnia 11 października 2016 r. został przeniesiony na dzień 17 października 2016 r.
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na wizytę studyjną „Aktywizacja społeczno-ekonomiczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez działalność podmiotów ekonomii społecznej w województwie pomorskim”

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, serdecznie zaprasza przedstawicieli administracji publicznej, jednostek […]
  Przeczytaj całość »

 • Spotkanie sieciujące WTZ i ZAZ „Zawiązywanie i rozwój partnerstw, sieci współpracy podmiotów ekonomii społecznej” - 23.09.2016

 • IMG_6925W dniu 23 września 2016 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyło się spotkanie sieciujące dla przedstawiciele Centrów Integracji Społecznej oraz Klubów Integracji Społecznej z województwa podlaskiego pn „Zawiązywanie i rozwój partnerstw, sieci współpracy podmiotów ekonomii społecznej” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w […]
  Przeczytaj całość »

 • Spotkanie sieciujące CIS i KIS „Zawiązywanie i rozwój partnerstw, sieci współpracy podmiotów ekonomii społecznej” - 22.09.2016

 • IMG_6880W dniu 22 września 2016 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyło się spotkanie sieciujące dla przedstawiciele Centrów Integracji Społecznej oraz Klubów Integracji Społecznej z województwa podlaskiego pn „Zawiązywanie i rozwój partnerstw, sieci współpracy podmiotów ekonomii społecznej” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w […]
  Przeczytaj całość »

 • Pierwsze spotkanie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim (RKRES)

 • W dnia 27 września 2016 r. odbyło się pierwsze spotkanie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim (RKRES) zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na spotkanie sieciujące „Zawiązywanie i rozwój partnerstw, sieci współpracy podmiotów ekonomii społecznej” dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa podlaskiego

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, serdecznie zaprasza […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na spotkanie „Praktyczne możliwości wspierania i finansowania działań z zakresu ekonomii społecznej” dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, serdecznie zaprasza […]
  Przeczytaj całość »

 • Piknik integracyjny dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin

 • a_zdjęcie tytułoweW dniu 27 sierpnia 2016 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku wspólnie z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR” – Biuro w Białymstoku, zorganizował Piknik Integracyjny dla Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin. Impreza ma charakter cykliczny i odbyła się w Majątku Howieny w Pomigaczach. W tym roku w Pikniku wzięło udział 70 osób – głównie osoby […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na wizytę studyjną “Aktywizacja społeczno-ekonomiczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez działalność podmiotów ekonomii społecznej z uwzględnieniem wsparcia samorządu lokalnego w województwie małopolskim”

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, serdecznie zaprasza przedstawicieli administracji publicznej, jednostek […]
  Przeczytaj całość »

 • Seminarium pn „ Ekonomia Społeczna w wymiarze lokalnym” 07.09.2016

 • IMG_4618W dniu 7 września 2016 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyło się seminarium pn „ Ekonomia Społeczna w wymiarze lokalnym” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja  i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa […]
  Przeczytaj całość »

 • Rozpoczęcie usługi doradczej z zakresu zamówień publicznych oraz z zakresu opracowania i aktualizacji dokumentów strategicznych

 • Informacja o rozpoczęciu świadczenia specjalistycznej usługi doradczej z zakresu zamówień publicznych Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż z dniem 1 września br. uruchomił  prowadzenie bezpłatnej usługi doradztwa w obszarze zamówień publicznych, w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego […]
  Przeczytaj całość »

 • Konkurs „Organizacja ucząca się 2016”

 • Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Politechnika Białostocka oraz Gazeta Współczesna zapraszają pracodawców z województwa podlaskiego do udziału w kolejnej edycji konkursu „Organizacja ucząca się 2016″. Celem konkursu jest promowanie pracodawców z województwa podlaskiego, którzy inwestują w rozwój kompetencji pracowników, są zorientowani  na zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników i wyróżniają się m.in. elastyczną strukturą organizacyjną, strategią […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na spotkanie sieciujące CIS i KIS

 • Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na spotkanie sieciujące WTZ i ZAZ

 • Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, […]
  Przeczytaj całość »

 • Informacja o projektach realizowanych przez Stowarzyszenie Klanza

 • klanza_mInformujemy iż Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów „Klanza” Oddział Białostocki realizuje dwa projekty współfinansowane ze środków The VELUX Foundations w ramach programu „Bezpieczne dzieciństwo”. Realizacja opisanych projektów obejmuje bezpłatna ofertę pomocową na rzecz mieszkańców województwa podlaskiego. LOOK II – Kontynuacja systemu wczesnej interwencji i wsparcia rodzin z małymi dziećmi z terenu miasta Białystok Głównym celem […]
  Przeczytaj całość »

 • Przekazanie wyprawek szkolnych podopiecznym Stowarzyszenia Droga

 • 9201_nW środę 31 sierpnia 2016 r., dzień przed rozpoczęciem roku szkolnego, młodzi podopieczni Stowarzyszenia Droga w Białymstoku otrzymali wyprawki szkolne, które zostały zakupione między innymi przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Działanie zostało zrealizowane w ramach porozumienia zawartego pomiędzy obiema instytucjami w ramach realizacji działań związanych z XIV Podlaskimi Dniami Rodziny, które w tym […]
  Przeczytaj całość »

 • Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej

 • Serdecznie zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń przedstawicieli sektora ekonomii społecznej na członków Komitetu Akredycyjnego. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 11 lit. b Zarządzenia nr 13 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie powołania Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej przedstawiciele […]
  Przeczytaj całość »

 • ES Fundusz Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych- pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej

 • ES Fundusz TISE to pilotażowy projekt funduszu pożyczkowego dla podmiotów ekonomii społecznej w Polsce. Podstawowym zadaniem ES Funduszu jest dostarczenie podmiotom ekonomii społecznej preferencyjnych pożyczek na szeroko pojęty rozwój. Pozyskane w ten sposób środki powinny służyć rozszerzeniu działalności gospodarczej podmiotów. Może to być inwestycja w już funkcjonujący rodzaj działalności, jak również rozwój nowej linii produktów […]
  Przeczytaj całość »

 • Zajęcia animacyjne dla niepełnosprawnych dzieci

 • A_zdjęcie tytułoweRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w dniu 18 sierpnia 2016 roku zorganizował animacje dla niepełnosprawnych dzieci. Adresatami zadania byli podopieczni Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich w powiecie siemiatyckim. W placówce przebywają dzieci wymagające szczególnej opieki i leczenia m.in. z wadami narządu słuchu, wzroku, z autyzmem, mózgowym porażeniem dziecięcym, […]
  Przeczytaj całość »

 • Festyn rodzinny w Klukowie

 • DSC0797421 sierpnia 2016 r., w Klukowie (powiat wysokomazowiecki) odbył się festyn rodzinny połączony z obchodami Dożynek Gminnych. Przedsięwzięcie, zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku we współpracy z Urzędem Gminy Klukowo oraz miejscowym Ośrodkiem Kultury, stanowiło element XIV Podlaskich Dni Rodziny. Różnorodne atrakcje towarzyszące imprezie zachęcały rodziny do wspólnej zabawy. Jedną z nich były […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na seminarium pn „Ekonomia społeczna w wymiarze lokalnym”

 • Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, serdecznie […]
  Przeczytaj całość »

 • Monitoring Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim na lata 2013 – 2020 za rok 2015

 • Przekazujemy Państwu Monitoring Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim na lata 2013 – 2020 za rok 2015 opracowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na wizytę studyjną „Aktywizacja społeczno-ekonomiczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez działalność podmiotów ekonomii społecznej z uwzględnieniem zatrudnienia osób niepełnosprawnych”

 • Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek […]
  Przeczytaj całość »

 • Festyn Rodzinny Olszyny 2016

 • DSC02371W dniu 27 lipca 2016 r., w Olszynach (gm. Piątnica) odbył się „Festyn Rodzinny Olszyny 2016”. Przedsięwzięcie, zorganizowane przez Wójta Gminy Piątnica, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Olszynach oraz Proboszcza Olszyńskiej Parafii, przy współpracy i zaangażowaniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, stanowiło element XIV Podlaskich Dni Rodziny. Przygotowane atrakcje, w sposób aktywny i różnorodny, zachęcały […]
  Przeczytaj całość »

 • Festyn Rodzinny "Święty Krzysztof w trosce o bezpieczeństwo"

 • DSC02340W niedzielne popołudnie 24 lipca 2016 r., na terenie Sanktuarium Święta Woda, po raz kolejny odbył się Festyn Rodzinny pn. „Święty Krzysztof w trosce o bezpieczeństwo”. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, wspólnie z inicjatorem przedsięwzięcia, Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku oraz innymi instytucjami i służbami zaangażowanymi w dbałość o bezpieczeństwo mieszkańców Podlasia, promował bezpieczne […]
  Przeczytaj całość »

 • Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

 • IMG_3751Nieszczęśliwy wypadek może przytrafić się wszędzie i o każdej porze. Dlatego bardzo ważne jest to, aby wiedzieć, jak się zachować w konkretnej sytuacji. Poznanie podstawowych zasad pierwszej pomocy sprawia, że będziemy mogli pomóc sobie lub innym w momencie zagrożenia zdrowia i życia. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizując „Program na rzecz poprawy warunków życia […]
  Przeczytaj całość »

 • Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w województwie podlaskim w roku 2015

 • Przekazujemy Państwu raport wojewódzki pn. „Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w województwie podlaskim w roku 2015″. Materiał zawiera zbiorczą informację odnośnie sytuacji demograficznej i społecznej oraz o systemie wsparcia osób zagrożonych i wykluczonych społecznie w województwie podlaskim. To także analiza zasobów instytucjonalnych oraz kadrowych pomocy społecznej w województwie. OZPS przedstawia dane na temat środków finansowych przeznaczanych na […]
  Przeczytaj całość »

 • V Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej

 • IMG 3903W dniu 5 czerwca 2016 roku na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białystoku (przed Teatrem Dramatycznym) odbyły się V Targi Ekonomii Społecznej organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku oraz Federację Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok. Targi zorganizowano w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, […]
  Przeczytaj całość »

 • „Piknik Rodzinny Nad Neckiem” w Augustowie

 • DSC_0192#W dniu 29 maja 2016 roku w Augustowie odbył się „Piknik Rodzinny nad Neckiem”. Wydarzenie odbyło się w ramach XIV Podlaskich Dni Rodziny, których tegoroczne hasło to „W rodzinie siła” a w jego organizację włączył się Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. W ramach przedsięwzięcia odbył się także II Marsz dla Życia i Rodziny, który […]
  Przeczytaj całość »

 • Warsztaty „Praca z trudnym klientem w pomocy społecznej”

 • IMG_3489W dniach 21-22 kwietnia 2016 r, 9-10 maja 2016 r oraz 19-20 maja 2016 r w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku odbyły się warsztaty pn. „Praca z trudnym klientem w pomocy społecznej”. Były one skierowane do pracowników socjalnych zatrudnionych w Ośrodkach Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie z terenu województwa podlaskiego. Warsztaty […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie do konsultacji społecznych „Programu na rzecz osób starszych w województwie podlaskim na lata 2016-2020”

 • W związku postępującym procesem starzenia się populacji oraz wynikającą z tego potrzebą ukierunkowania polityki senioralnej w województwie podlaskim Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku przy merytorycznym wsparciu Zespołu ds. opracowania Programu na rzecz osób starszych w województwie podlaskim na lata 2016-2020 opracował Program na rzecz osób starszych w województwie podlaskim na lata 2016-2020. Dokument ten […]
  Przeczytaj całość »

 • Szkolenie „specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny”

 • Grupa Olsztyńska Szkoła Biznesu w partnerstwie  z Instytutem Rozwoju Służb Społecznych będzie realizować specjalizację II stopnia w zawodzie pracownik socjalny dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z terenu województw warmińsko – mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego i łódzkiego. Szkolenia realizowane są w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Działanie 2.5 […]
  Przeczytaj całość »

 • Polska Akcja Humanitarna zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie dożywiania w ramach programu Pajacyk na rok szkolny 2016/2017

 • Od 25 kwietnia do 10 lipca można składać wnioski o dofinansowanie dożywiania w ciągu roku szkolnego 2016/2017 (decyduje data stempla pocztowego). O pomoc w sfinansowaniu posiłków mogą zwracać się szkoły podstawowe, gimnazja i samodzielne świetlice. Podstawą uzyskania przez placówkę dofinansowania z programu Pajacyk jest właściwie wypełniony formularz wniosku, zawierający w części formalnej: szczegółowe dane adresowe […]
  Przeczytaj całość »

 • ŚWIATOWY DZIEŃ INWALIDY 2016

 • IMG_3500Jak każdego roku tak i w tym, Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów, w czwartek 5 maja 2016 roku zorganizował wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku obchody Światowego Dnia Inwalidy. Otwarcia uroczystości i powitania zaproszonych gości dokonał Pan Jan Kalinowski – Przewodniczący Oddziału Okręgowego z siedzibą w Białymstoku. Następnie Pan Jan Kalinowski wygłosił […]
  Przeczytaj całość »

 • Kalendarium XIV Podlaskich Dni Rodziny pod hasłem „W rodzinie siła”

 • Zapraszamy do zapoznania się z kalendarium przedsięwzięć organizowanych w ramach XIV Podlaskich Dni Rodziny! „W rodzinie siła” – tegoroczne hasło zwraca szczególną uwagę na rodzinę, która okazuje wsparcie i zrozumienie, dodaje pewności i otuchy oraz pomaga w dokonywaniu właściwych wyborów życiowych. Przedsięwzięcia organizowane w ramach XIV Podlaskich Dni Rodziny w okresie od 1 maja do […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na V Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej w Białymstoku

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku wraz z Federacją Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok zapraszają Państwa do udziału w V Podlaskich Targach Ekonomii Społecznej, które odbędą się w dniu 5 czerwca 2016 r. w godzinach 12.00-20.00 na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku (plac przed Teatrem Dramatycznym) i skierowane są do podmiotów ekonomii społecznej. Podczas Targów istnieje […]
  Przeczytaj całość »

 • Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku z dniem 1 kwietnia 2016 roku rozpoczął realizacje projektu pozakonkursowego pn. „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej […]
  Przeczytaj całość »

 • Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2015

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż w związku z ustawowym obowiązkiem sporządzania przez organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego Oceny Zasobów Pomocy Społecznej, wypełniony w Centralnej Aplikacji Statystycznej formularz Oceny za rok 2015 należy przekazać w terminie do dnia 30 kwietnia 2016 r. Ponadto zwracamy się z prośbą o przesyłanie wypełnionego formularza we wcześniejszym […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na XIV Podlaskie Dni Rodziny

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zaprasza samorządy lokalne, instytucje administracji rządowej województwa, organizacje pozarządowe oraz szkoły do aktywnego włączenia się w realizację idei i misji XIV Podlaskich Dni Rodziny pod hasłem „W rodzinie siła”. Liczne przedsięwzięcia, organizowane w ramach XIV Podlaskich Dni Rodziny w okresie od 1 maja do 31 sierpnia br., mają na […]
  Przeczytaj całość »

 • Sprawozdanie z realizacji KPPN

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zwraca się z prośbą do gmin województwa podlaskiego o wypełnienie sprawozdania z realizacji KPPN w 2015 r. oraz o odesłanie do dnia 15 kwietnia 2016 r. na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku (ul. Kombatantów 7, 15-110 Białystok) wersji papierowej, a także wersji elektronicznej), na adres: elzbieta.krolewska@rops-bialystok.pl Materiały […]
  Przeczytaj całość »

 • Posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych z dnia 18 marca 2016 roku

 • IMG_3455W dniu 18 marca 2016 roku przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Białymstoku odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Celem spotkania było zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podlaskiego realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i przeznaczenia na nie środków w 2016 roku. […]
  Przeczytaj całość »

 • Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2016 roku zadań w obszarze pomocy społecznej

 • Informujemy, iż Wojewoda Podlaski ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2016 roku zadań w obszarze pomocy społecznej. Obszar pomocy społecznej, w którym możliwe jest wsparcie finansowe w 2016 roku to udzielanie pomocy i wsparcia rodzinom […]
  Przeczytaj całość »

 • Informacja o przesunięciu terminu dostępności formularza Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2015 w Centralnej Aplikacji Statystycznej

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż formularz Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2015 zgodnie z informacjami przekazanymi z Departamentu Informatyki Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zostanie opublikowany w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) w dniu 25 marca 2016 r. Załączniki: Formularz OZPS 2015 Wskaźniki OZPS 2015 OZPS 2015 Objaśnienia  
  Przeczytaj całość »

 • Spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych podjęciem pracy w Holandii

 • Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że 17 marca w Sali konferencyjnej WUP w Białymstoku odbędzie się spotkanie informacyjne na temat warunków życia i pracy w Holandii, możliwości podjęcia pracy oraz aktualnych ofert pracy w Holandii. W spotkaniu weźmie udział doradca EURES z Holandii oraz przedstawiciel Ambasady Królestwa Niderlandów. Szczegóły dotyczące spotkania znajdują się w […]
  Przeczytaj całość »

 • Szkolenie „Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownika socjalnego”

 • Uprzejmie informujemy, że Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku realizuje projekt „Wysoko wykwalifikowana kadra służb pomocy i integracji społecznej na terenie II makroregionu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, II Oś priorytetowa Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER – Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Projekt jest realizowany […]
  Przeczytaj całość »

 • Pomoc rodzinie pogorzelców z gminy Mały Płock

 • W dniu 19 lutego 2016r. wybuchł groźny pożar domu jednorodzinnego w miejscowości Krukówka w gminie Mały Płock. W wyniku tej tragedii zamieszkująca budynek rodzina została pozbawiona dachu nad głową oraz straciła dorobek całego życia. W jednej chwili mieszkańcy domu zostali bez podstawowych sprzętów gospodarstwa domowego oraz rzeczy codziennego użytku. W zaistniałej sytuacji wójt gminy Mały […]
  Przeczytaj całość »

 • Rusza IX edycja konkursu Seniorzy w akcji

 • Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zapraszają do udziału w ogólnopolskim konkursie „Seniorzy w akcji” inkubator + dotacje na działania społeczne osób starszych i inicjatywy międzypokoleniowe. Konkurs skierowany jest do osób 60+ lub do par międzypokoleniowych, które mają pomysł na projekt społeczny, chcą pracować nad jego rozwojem i zrealizować przy wsparciu ekspertów, doświadczonych animatorów i uczestników programu. Informacji o konkursie […]
  Przeczytaj całość »

 • Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem

 • W dniach 22 – 27 lutego 2016 roku odbędzie się organizowany przez Ministerstwo „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Dzięki zaangażowaniu się w obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” takich podmiotów, jak adwokaci, radcowie prawni, notariusze, aplikanci adwokaccy, radcowscy i notarialni, ale także prokuratorzy, funkcjonariusze Policji, czyli osoby które posiadają specjalistyczną wiedzę dotyczącą postępowania przygotowawczego oraz […]
  Przeczytaj całość »

 • Projekt „AKTYWNA i NIEZALEŻNA - wsparcie aktywności zawodowej kobiet opiekujących się osobą zależną”

 • Projekt skierowany jest do 40 kobiet sprawujących opiekę nad osobą zależną, w tym 20 kobiet powyżej 30 roku życia i 20 kobiet po 50 roku życia. Do projektu będą kwalifikowane osoby zamieszkujące powiat białostocki, sokólski oraz Miasto Białystok oraz pozostające bez zatrudnienia (osoby bezrobotne, w tym zarejestrowane w PUP, nieaktywne bądź bierne zawodowo), w tym […]
  Przeczytaj całość »

 • Nabór na bezpłatne studia na kierunku praca socjalna

 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizuje projekt dydaktyczny EFS finansowany z programu POWER pt. „Od aspiranta pracy socjalnej do pracownika socjalnego” zakładającego realizację studiów licencjackich i magisterskich (niestacjonarnych) na kierunku praca socjalna dla aspirantów pracy socjalnej. Projekt przeznaczony jest dla aspirantów pracy socjalnej zatrudnionych w instytucjach pomocy społecznej na terenie województw: lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego […]
  Przeczytaj całość »

 • Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w 2015 r.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż według informacji Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej formularz do sporządzenia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2015 r. w Centralnej Aplikacji Statystycznej nie ulega zmianie w porównaniu do ubiegłego roku. Z informacji otrzymanych od Departamentu Informatyki wynika, iż publikacja formularza OZPS w […]
  Przeczytaj całość »

 • Otwarty konkurs z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych

 • Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności i zaprasza podmioty uprawnione do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Dotację można uzyskać na realizację działań w ramach następujących celów szczegółowych: Cel nr 1: Zwiększenie samodzielności […]
  Przeczytaj całość »

 • Konsultacje społeczne Komisji Europejskiej na temat EFS 2007-2013

 • Komisja Europejska działając w ramach swoich obowiązków, przygotowuje obecnie raport podsumowujący wdrażanie interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie 2007 – 2013. Raport ten powstanie w ramach podsumowania ewaluacji ex- post, która została podzielona na 3 główne obszary: dostęp do zatrudnienia, integracja społeczna, kapitał ludzki. Badania w tych obszarach zostały już zakończone, obecnie trwają prace finalne […]
  Przeczytaj całość »

 • Analiza poziomu ubóstwa w województwie podlaskim w latach 2013-2014

 • Przekazujemy Państwu raport badawczy „Analiza poziomu ubóstwa w województwie podlaskim w latach 2013-2014”. Dokument ten jest wynikiem analizy stopnia zagrożenia ubóstwem poszczególnych powiatów z terenu województwa podlaskiego.  W związku z powyższym Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zaprasza osoby zainteresowane przedmiotową tematyką do zapoznania się z załączonym materiałem. Materiał do pobrania: Analiza poziomu ubóstwa w […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie do konsultacji społecznych „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie podlaskich na lata 2016 – 2021”

 •             Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek opracowania programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Prace nad jego przygotowaniem koordynował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku przy merytorycznym wsparciu powołanego dnia 31.03.2014 Zespołu ds. aktualizacji i monitoringu „Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego”.             Zapraszamy wszystkie […]
  Przeczytaj całość »

 • Konkurs pt. „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin”

 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje o rozpoczęciu realizacji zadania konkursowego  pt. „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin”.  Informacja  są umieszczone na stronie  internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/pomoc-spoleczna/konkursy-2016 .
  Przeczytaj całość »

 • Poradnik pn. „ Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami”

 • Departament Europejskiego Funduszu Społecznego – Ministerstwa Rozwoju i Infrastruktury opracował poradnik pn. „Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami” mające na celu zapewnienie beneficjentom i instytucjom wdrażającym EFSI wskazówek do realizacji projektów i wynikających z nich produktów (usług, infrastruktury), pod katem zasady dostępności dla osób  z niepełnosprawnościami. W poradniku […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na spotkania konsultacyjne organizacji pozarządowych

 • Na prośbę Rzecznika Praw Obywatelskich przekazujemy przedstawicielom organizacji pozarządowych zaproszenie na spotkania konsultacyjne, które mają na celu zdiagnozowanie istotnych problemów dotyczących min. poszukiwania rozwiązań i tematów istotnych dla sektora pozarządowego i społeczeństwa obywatelskiego. Spotkania odbędą się pod koniec stycznia na terenie województwa podlaskiego. Do pobrania: Zaproszenie
  Przeczytaj całość »

 • Wyniki konkursu „Profilaktyka z Bakcylem”

 • Konkursu „Profilaktyka z Bakcylem” to przedsięwzięcie , którego misję określa potrzeba wsparcia i propagowania wszelkich konstruktywnych form spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, inspirujących do poszukiwań własnego miejsca w świecie bez sięgania po używki. Spośród zgłoszonych w ramach Konkursu prac opisujących pasje młodych ludzi, przyznano 3 Nagrody Główne oraz 4 Wyróżnienia.   I miejsce za […]
  Przeczytaj całość »

 • Diagnoza potrzeb w zakresie realizacji działań z obszarów: aktywnej integracji, usług społecznych i ekonomii społecznej w województwie podlaskim.

 • W związku z zakończeniem prac nad opracowaniem Diagnozy potrzeb w zakresie realizacji działań z obszarów: aktywnej integracji, usług społecznych i ekonomii społecznej w województwie podlaskim przekazujemy Państwu opracowany materiał. Zrealizowane badanie miało charakter wojewódzki i zostało przeprowadzone wśród jednostek sektora pomocy i integracji społecznej tj. wszystkich ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie. W […]
  Przeczytaj całość »