Aktualności 2017 rok

 • Konferencja w ramach Podlaskich Dni Seniora – 15 grudnia 2017 r.

 • czołówkaW piątek, w dniu 15 grudnia 2017 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, w ramach cyklicznie organizowanych Podlaskich Dni Seniora, zorganizował wojewódzką konferencję skierowaną do starszych mieszkańców województwa podlaskiego. Spotkanie miało na celu upowszechnianie wiedzy i podniesienie świadomości na temat profilaktyki udaru mózgu, wartości aktywności społecznej osób starszych oraz znaczenia ich potencjału w tworzeniu […]
  Przeczytaj całość »

 • Rekrutacja na szkolenie w zakresie II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego praca z osobą i rodziną z problemem przemocy

 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach ogłasza nabór na szkolenie w zakresie II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego praca socjalna z osobą i rodziną z problemem przemocy. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej uczelni: www.pracownik-socjalny.wspkorczak.eu Informacja o projekcie Informacja o rekrutacji
  Przeczytaj całość »

 • Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 – termin do 22 grudnia 2017 r.

 • Ruszyła edycja 2018 otwartego konkursu ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego, których strategie rozwoju pomocy społecznej uwzględniają rozwój infrastruktury dla osób starszych lub w których brak jest innej infrastruktury pomocy społecznej tego typu, do udziału w otwartym […]
  Przeczytaj całość »

 • Podsumowanie działań Fundacji „SocLab” w ramach projektu „Rady Seniorów w działaniu”

 • Celem projektu „Rady Seniorów w działaniu” było wzmocnienie istniejących rad seniorów w województwie podlaskim, a także wsparcie dla grup, które chciałaby radę seniorów zainicjować w swojej gminie. W projekcie brali udział mieszkanki i mieszkańcy 7 gmin województwa podlaskiego: Augustowa, Białegostoku, Bielska Podlaskiego, Łap, Kolna, Supraśla i Wasilkowa. Projekt zrealizowano w 2017 roku, w ramach Programu […]
  Przeczytaj całość »

 • Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie finansowe projektów w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – edycja 2018

 • Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy prowadzące działalność na  […]
  Przeczytaj całość »

 • Spotkanie Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ i ZAZ pn „Zastosowanie dialogu motywacyjnego do pracy grupowej w WTZ i ZAZ” - 13.12.2017

 • 27781876_10213304275873205_459382960_n (1)W dniu 13 grudnia 2017 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyło się Spotkania Podlaskiej Sieci Współpracy Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Zakładów Aktywności Zawodowej pn „Zastosowanie dialogu motywacyjnego do pracy grupowej w WTZ i ZAZ” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez […]
  Przeczytaj całość »

 • Warsztaty "Zamówienia społecznie odpowiedzialne i klauzule społeczne" - 11.12.2017 r.

 • 27720995_10213304281593348_1864876833_nW dniu 11 grudnia 2017 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyły się warsztaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn „Zamówienia społecznie odpowiedzialne i klauzule społeczne” organizowane przez Regionalny Ośrodek […]
  Przeczytaj całość »

 • Warsztaty „Aktywizacja osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w podmiotach ekonomii społecznej” – 12.12.2017 r.

 • 27720789_10213304279193288_628112632_nW dniu 12 grudnia 2017 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyły się warsztaty pn „Aktywizacja osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w podmiotach ekonomii społecznej” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach […]
  Przeczytaj całość »

 • Analiza poziomu ubóstwa w województwie podlaskim w latach 2015-2016

 • Przekazujemy Państwu raport badawczy „Analiza poziomu ubóstwa w województwie podlaskim w latach 2015-2016”. Dokument ten jest wynikiem analizy stopnia zagrożenia ubóstwem poszczególnych powiatów z terenu województwa podlaskiego.  W związku z powyższym Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zaprasza osoby zainteresowane przedmiotową tematyką do zapoznania się z załączonym materiałem. Materiał do pobrania: Analiza poziomu ubóstwa w […]
  Przeczytaj całość »

 • Spotkania Podlaskiej Sieci Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznych pracujących z osobami bezdomnymi pn „Ochrona danych osobowych w Podmiotach Ekonomii Społecznej pracujących z osobami bezdomnymi”

 • 23023870_10212540894309143_2007614246_nW dniu 07 grudnia 2017 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyło się Spotkania Podlaskiej Sieci Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznych pracujących z osobami bezdomnymi pn „Ochrona danych osobowych w Podmiotach Ekonomii Społecznej pracujących z osobami bezdomnymi” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na warsztaty pn. „Zamówienia społecznie odpowiedzialne i klauzule społeczne” - 11.12.2017

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż w związku  z dużym zainteresowaniem warsztatami pn. „Zamówienia społecznie odpowiedzialne i klauzule społeczne” jest ono organizowane ponownie. Pierwszeństwo  udziału w spotkaniu mają osoby z listy rezerwowej (niezakwalifikowane ze względu na brak miejsc w pierwszym terminie).  Serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na konferencję w ramach Podlaskich Dni Seniora – 15.12.2017 r.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, w ramach cyklicznie organizowanych Podlaskich Dni Seniora, zaprasza na wojewódzką konferencję skierowaną do starszych mieszkańców województwa podlaskiego. Spotkanie ma na celu upowszechnianie wiedzy i podnoszenie świadomości na temat profilaktyki udaru mózgu, wartości aktywności społecznej osób starszych oraz znaczenia ich potencjału w tworzeniu regionalnej polityki senioralnej (program w załączeniu). Konferencja […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na Galę Zakup Prospołeczny 14.12.2017 r.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, serdecznie zaprasza Państwa oraz pracowników Państwa […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na warsztaty pn. „Aktywizacja osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w podmiotach ekonomii społecznej” - 12.12.2017

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż w związku  z dużym zainteresowaniem warsztatami pn. „Aktywizacja osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w podmiotach ekonomii społecznej” jest ono organizowane ponownie. Pierwszeństwo  udziału w spotkaniu mają osoby z listy rezerwowej (niezakwalifikowane ze względu na brak miejsc w pierwszym terminie).  Serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku […]
  Przeczytaj całość »

 • Kampania edukacyjna Krajowego Centrum ds. AIDS „Mam czas rozmawiać”

 • 17 listopada 2017 roku, ruszyła kampania edukacyjna Krajowego Centrum ds. AIDS „Mam czas rozmawiać (#mamczasrozmawiac)” promująca dialog międzypokoleniowy o zdrowiu, a zwłaszcza o tematach trudnych, takich jak choroby przenoszone drogą płciową, w tym HIV. Tego samego dnia rozpoczyna się też Europejski Tydzień Testowania na HIV. Co roku odnotowujemy w Polsce ok. 1200 zakażeń HIV. Codziennie […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na III Spotkanie Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ I ZAZ pn. „Zastosowanie dialogu motywacyjnego do pracy grupowej w WTZ i ZAZ”

 • Szanowni Państwo,     Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Zakładów Aktywności Zawodowej z województwa podlaskiego do udziału w III Spotkaniu Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ i ZAZ w 2017 roku z terenu województwa podlaskiego do udziału w spotkaniu pn. […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na II Spotkanie Podlaskiej Sieci Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznych pracujących z osobami bezdomnymi pn. "Ochrona danych osobowych w Podmiotach Ekonomii Społecznej pracujących z osobami bezdomnymi”

 • Szanowni Państwo,     Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się osobami bezdomnymi tj.: przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych z terenu województwa podlaskiego do udziału w II Spotkaniu Podlaskiej Sieci Współpracy […]
  Przeczytaj całość »

 • Informacja o rozpoczęciu procedury powoływania nowego składu regionalnej komisji egzaminacyjnej ds. Stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych

 • 23 stycznia 2018 r. upływa termin zakończenia kadencji 2013-2018 Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w województwie podlaskim. Wobec powyższego, Centralna Komisja Egzaminacyjna ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych odpowiedzialna, na mocy § 4 ust. 3 w/w rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji […]
  Przeczytaj całość »

 • Uroczyste obchody Dnia Pracownika Socjalnego 2017 w województwie podlaskim

 • W dniu 22 listopada 2017 r. odbyły się uroczyste obchody Dnia Pracownika Socjalnego zorganizowane we współpracy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku oraz Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Podczas uroczystości Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski wręczył Medale za długoletnią służbę – Złote, Srebrne i Brązowe – pracownikom służb społecznych. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku przyznał wyróżnienia ośrodkom […]
  Przeczytaj całość »

 • Działalności jednostek reintegracyjnych - CIS, KIS, ZAZ i WTZ w 2016 r.

 • Przekazujemy Państwu notatkę o działalności jednostek reintegracyjnych – CIS, KIS, ZAZ i WTZ w 2016 r. sporządzoną przez Główny Urząd Statystyczny. Notatka przedstawia ogólnopolskie dane liczbowe na temat Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2016 r. Poniżej przedstawiamy link do notatki. http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/gospodarka-spoleczna-trzeci-sektor/centra-integracji-spolecznej-kluby-integracji-spolecznej-zaklady-aktywnosci-zawodowej-i-warsztaty-terapii-zajeciowej-w-2016-r-,6,5.html
  Przeczytaj całość »

 • Bezpłatne szkolenia specjalizacyjne I i II stopnia w zawodzie pracownik socjalny

 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka rozpoczęła realizację trzech projektów specjalistycznych – specjalizacji I i II stopnia w zawodzie pracownik socjalny i rozpoczęła rekrutację uczestników do projektów: KATOWICE – Specjalista pracy socjalnej z osobą i rodziną z problemem przemocy, nr umowy POWR.02.05.00-00-0118/17-00, szkolenie z zakresu II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, specjalność: praca socjalna […]
  Przeczytaj całość »

 • Szkolenia dla pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego, pn.: „Nowatorskie metody pracy socjalnej z rodziną – Dialog Motywujący jako metoda motywowania do zmiany” – 18 i 20 października oraz 6 i 15 listopada 2017 r.

 • IMG_3956Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował 4 szkolenia dla pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego, pn.: „Nowatorskie metody pracy socjalnej z rodziną”. Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z jedną z innowacyjnych metod pracy z rodziną jaką jest Dialog Motywujący. Szkolenie poprowadziła Pani Katarzyna Kaszek-Idźkowska, która jest certyfikowanym terapeutą motywującym oraz certyfikowanym […]
  Przeczytaj całość »

 • Nabór wniosków o przyznanie akredytacji AKSES 2017/2018

 • Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym zostało opublikowane „Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie akredytacji „AKSES” – System Akredytacji i Standardów Działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Edycja 2017/2018„. Wniosek o przyznanie akredytacji „AKSES” składa się w postaci elektronicznej, przesyłając na adres: akses@mrpips.gov.pl. Nabór wniosków o przyznanie akredytacji trwa od dnia ogłoszenia do […]
  Przeczytaj całość »

 • Spotkania Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ i ZAZ pn „Ochrona danych osobowych w WTZ i ZAZ”

 • 23023740_10212540893789130_1085679257_nW dniach 30-31 października 2017 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyło się Spotkania Podlaskiej Sieci Współpracy Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Zakładów Aktywności Zawodowej pn „Ochrona danych osobowych w WTZ i ZAZ” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na III Podlaskie Forum Aktywności Osób Starszych „Seniorzy w działaniu” – 9 listopada 2017 r.

 • Zapraszamy na III Podlaskie Forum Aktywności Osób Starszych „Seniorzy w działaniu”, które odbędzie się 9 listopada 2017 w sali konferencyjnej nr 115 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, przy ul. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku. W tym roku hasło Forum to: „Seniorzy w działaniu”.  Uczestnicy będą mogli posłuchać ekspertów -praktyków, poznać się wzajemnie, nawiązać kontakty, wymienić doświadczeniami. Podczas […]
  Przeczytaj całość »

 • Podlaski Kongres na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych

 • DSC_0158W dniu 23 października, w Sali Kolumnowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, odbył się Podlaski Kongres na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych, stanowiący inaugurację programu „poMOC, a nie przeMOC”. Kongres został zorganizowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku, wspólnie z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku, Okręgową Izbą Pielęgniarek  i Położnych w Białymstoku oraz Regionalnym […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie do uczestnictwa w Krajowym Seminarium Informacyjnym dotyczącym naboru projektów w priorytetach 1-3 transnarodowego programu Interreg Region Morza Bałtyckiego

 • W związku z otwarciem trzeciego naboru projektów w priorytetach 1-3 transnarodowego programu Interreg Region Morza Bałtyckiego serdecznie zapraszamy do udziału w Krajowym Seminarium Informacyjnym, które odbędzie się 30 listopada 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w Warszawie. Podczas sesji plenarnej omówione zostaną zasady udziału w projektach i zakres tematyczny naboru. Przedstawione zostaną również projekty już […]
  Przeczytaj całość »

 • Spotkanie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim (RKRES) – 17.10.2017 r.

 • DSC_1372W dniu 17 października 2017 r. odbyło się spotkanie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim (RKRES) zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa […]
  Przeczytaj całość »

 • Seminarium - "Współpraca instytucji rynku pracy, pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych - dobre praktyki w obszarze ekonomii społecznej" - 13.09.2017 r.

 • DSC00447W dniu 13 września 2017 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyło się seminarium dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn „Współpraca instytucji rynku pracy, pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych – […]
  Przeczytaj całość »

 • Warsztaty „Aktywizacja osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w podmiotach ekonomii społecznej” – 05.10.2017 r.

 • IMAG0155W dniu 5 października 2017 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyły się warsztaty pn „Aktywizacja osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w podmiotach ekonomii społecznej” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach […]
  Przeczytaj całość »

 • Warsztaty „Zakładanie spółdzielni socjalnych w praktyce”– 26-27.09.2017 r.

 • 20170926_091318W dniu 26 i 27 września 2017 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyły się warsztaty pn „Zakładanie spółdzielni socjalnych w praktyce” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa […]
  Przeczytaj całość »

 • Sieć Tematyczna OWES I ROPS– 24-25 sierpnia 2017r.

 • W dniach 24-25 sierpnia 2017 r. w Zakładzie Aktywności Zawodowej Sowa w Lipniaku, który mieści się w powiecie suwalskim w województwie podlaskim zorganizowano pierwsze spotkanie Sieci Tematycznej dla pracowników Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego oraz przedstawicieli Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w […]
  Przeczytaj całość »

 • Projekt "Fabryka Młodego Pracownika"

 • Stowarzyszenie Europartner AKIE ogłasza nabór osób w ramach projektu: „Fabryka Młodego Pracownika” dofinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie. Projekt skierowany jest do osób w wieku 15-29 lat pozostających bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu i jednocześnie należą do jednej z grup: Młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do […]
  Przeczytaj całość »

 • Specjalizacja I stopnia w zawodzie Pracownika Socjalnego

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku na prośbę Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Oddział w Szczecinie zaprasza do udziału w projekcie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna – Specjalizacja I stopnia w zawodzie Pracownika Socjalnego. Materiały do pobrania: Informacja
  Przeczytaj całość »

 • Spotkanie Sieci WTZ i ZAZ pn."Ochrona danych osobowych WTZ i ZAZ" 30-31.10.2017

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w załączeniu przekazuje zaproszenie (wraz z kartą zgłoszeniową) do udziału w spotkaniu Sieci WTZ i ZAZ pn „Ochrona danych osobowych WTZ i ZAZ”, które odbędzie się w dniach 30-31 października 2017 r. w Hotelu Trio przy ul. Hurtowej. Serdecznie zapraszamy do udziału. Materiały do pobrania: Zaproszenie Harmonogram spotkania Karta […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie do udziału w szkoleniu „Nowatorskie metody pracy socjalnej z rodziną – Dialog Motywujący jako metoda motywowania do zmiany” skierowanego do pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego – 18 i 20 października 2017 r. - REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku serdecznie zaprasza na szkolenie  pracowników socjalnych zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej oraz innych jednostkach pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w szkoleniu pn. „Nowatorskie metody pracy socjalnej z rodziną – Dialog Motywujący jako metoda motywowania do zmiany”. Celem szkolenia będzie zapoznanie pracowników socjalnych instytucji pomocy społecznej z […]
  Przeczytaj całość »

 • Szkolenia „Pierwsza Pomoc Przedmedyczna” dla kadry systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej – 25 i 26 września 2017 r.

 • czołówkaRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował warsztaty dla kadry systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej z zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Podczas spotkania przedstawiono szereg zagadnień teoretycznych, m.in.: podejmowanie działań profilaktycznych w celu ograniczenia skutków zdrowotnych zdarzenia, omówienie zasad działania defibrylatora AED, sposób postępowania w sytuacji utraty przytomności, omdlenia, nagłych zachorowań typu: zawał, astma, drgawki, […]
  Przeczytaj całość »

 • UWAGA WYCHOWAWCY I PEDAGODZY SZKOLNI!
  Zaproszenie do udziału w programie profilaktyki selektywnej „FreD goes net” uczniów szkół podstawowych województwa podlaskiego

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w terminie październik-listopad br. planuje przeprowadzić kolejną edycję Programu Wczesnej Interwencji wobec Młodych Użytkowników Narkotyków „FreD goes net”. „FreD goes net” to program profilaktyki selektywnej, oparty o metodę krótkiej interwencji profilaktycznej, skierowany do młodych osób używających narkotyków/alkoholu. Ideą Programu jest wczesna i trafna reakcja wobec młodych osób, które po […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na warsztaty "Aktywizacja osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w podmiotach ekonomii społecznej"

 • Szanowni Państwo,     Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w warsztacie […]
  Przeczytaj całość »

 • Warsztat: „Praca z osobą stosującą przemoc” – rekrutacja

 • Szanowni Państwo, Rozpoczynamy rekrutację na organizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku warsztat pod nazwą „Praca z osobą stosującą przemoc”. Celem warsztatu będzie podniesienie kwalifikacji zawodowych osób zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Adresowany jest do: osób prowadzących zajęcia korekcyjno – edukacyjne, osób, które chcą prowadzić zajęcia korekcyjno – edukacyjne, ale nie posiadają wymaganych […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na dwudniowe warsztaty "Zakładanie spółdzielni socjalnych w praktyce"

 •   Szanowni Państwo,     Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w […]
  Przeczytaj całość »

 • Aktualizacja członków Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim

 • W dniu 29 sierpnia 2017 r. Uchwałą Nr 235/3198/2017 Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął uchwałę zmieniającą uchwałę Nr 138/1695/2016 z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie aktualizacji członków Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim. W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele instytucji związanych z problematyką rozwoju ekonomii społecznej w regionie. W związku ze zmianami jakie […]
  Przeczytaj całość »

 • Przekazanie wyprawek szkolnych podopiecznym Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „Droga”

 • czołówkaW dniu 31 sierpnia 2017 r. ok. 270 podopiecznych Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „Droga” w Białymstoku otrzymało wyprawki szkolne, które zostały zakupione między innymi przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Działanie zostało zrealizowane w ramach XV Podlaskich Dni Rodziny. Plecaki wraz z przyborami i artykułami szkolnymi zostały rozdysponowane wśród dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia z […]
  Przeczytaj całość »

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż z powodu wolnych miejsc na seminarium ” Współpraca instytucji rynku pracy, pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych – dobre praktyki w obszarze ekonomii społecznej”- 13.09.2017r. została przedłużona rekrutacja do 08.09.2017r.

 • Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, […]
  Przeczytaj całość »

 • Piknik Integracyjny dla Osób Niepełnosprawnych - 26 sierpnia 2017 rok

 • IMG_3046Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku wspólnie z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Oddział Podlaski, zorganizował kolejny raz „Piknik Integracyjny dla Osób Niepełnosprawnych i ich rodzin”. Piknik odbył się 26 sierpnia 2017 roku w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej  w Wasilkowie i był zorganizowany w ramach XV Podlaskich Dni Rodziny. Uczestnikami pikniku były rodziny z województwa podlaskiego, […]
  Przeczytaj całość »

 • Posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw osób Niepełnosprawnych

 • 20170825_130204W dniu 25 sierpnia 2017 roku odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw osób Niepełnosprawnych.  Pan Michał Andruszkiewicz – Główny Specjalista Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, przedstawił członkom Rady projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXX/313/2017 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podlaskiego realizowanych ze […]
  Przeczytaj całość »

 • Spotkanie Sieci NGO „Współpraca Podmiotów Ekonomii Społecznej na rzecz osób bezdomnych” – 17.08.2017 r.

 • davW dniu 17 sierpnia 2017 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyło się Spotkanie Sieci NGO dla przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się osobami bezdomnymi z terenu województwa podlaskiego pn „Współpraca Podmiotów Ekonomii Społecznej na rzecz osób bezdomnych” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na seminarium " Współpraca instytucji rynku pracy,pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych - dobre praktyki w obszarze ekonomii społecznej"- 13.09.2017

 • Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na I Spotkanie Sieci "Współpraca Podmiotów Ekonomii Społecznej na rzecz osób bezdomnych"

 • Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się osobami bezdomnymi tj.: przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych  z terenu województwa podlaskiego do udziału w bezpłatnym spotkaniu Sieci pn. „Współpraca Podmiotów Ekonomii Społecznej na […]
  Przeczytaj całość »

 • Nowe ogłoszenia pracy w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Białymstoku

 • Nowe ogłoszenia pracy w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Białymstoku
  Przeczytaj całość »

 • PODLASKISENIOR.PL – powstał portal internetowy dedykowany podlaskim Seniorom!

 • Portal to przyjazne miejsce skierowane do wszystkich podlaskich seniorów i mieszkańców województwa podlaskiego. Znajdą tu Państwo artykuły, filmy – w kanale Telewizja TVS – przykłady twórczości i aktywności Seniorów. Zachęcamy gorąco do odwiedzenia strony www.podlaskisenior.pl oraz aktywnego włączenia się w proces jej tworzenia! Portal podlaskisenior.pl powstaje w ramach w projektu Stowarzyszenia Szukamy Polski „Podlascy Seniorzy […]
  Przeczytaj całość »

 • Monitoring Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim na lata 2013 – 2020 za rok 2016

 • W dniu 22 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął informację dotyczącą Monitoringu Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim na lata 2013 – 2020 za rok 2016. Dokument ten został opracowany w ramach realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku projektu pn. „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” współfinansowanego ze środków […]
  Przeczytaj całość »

 • Podlaska Sieć Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej Pracujących z Osobami Bezdomnymi

 • W dniu 19 czerwca 2017 roku odbyło się spotkanie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej Pracujących z Osobami Bezdomnymi z województwa podlaskiego zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na seminarium „Finansowanie podmiotów ekonomii społecznej” w dniu 12.07.2017

 • Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Towarzystwo Inwestycji Społeczno – Ekonomicznych S.A mają zaszczyt zaprosić na seminarium poświęcone tematyce finansowania podmiotów ekonomii społecznej. Spotkanie odbędzie się w środę, 12 lipca 2017r. w godzinach 11.00-14.00 w Sali nr 115 Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku przy ul. Wyszyńskiego 1. Program spotkania: Bezzwrotne dotacje […]
  Przeczytaj całość »

 • Podlaski Piknik Zawodowy - 3 czerwca 2017 r.

 • W sobotę, 3 czerwca b.r. w ramach XV Podlaskich Dni Rodziny, w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie odbył się pierwszy w Polsce Podlaski Piknik Zawodowy skierowany do wychowanków pieczy zastępczej z terenu województwa podlaskiego. Przedsięwzięcie zorganizował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w porozumieniu z Fundacją Program Pomocy Pierwsza Praca z Warszawy oraz we […]
  Przeczytaj całość »

 • Seminarium pn. „Współpraca instytucji rynku pracy, pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych – dobre praktyki w obszarze ekonomii społecznej” zostało przełożone na późniejszy termin

 • W związku z małą ilością zgłoszeń, seminarium pn. „Współpraca instytucji rynku pracy, pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych – dobre praktyki w obszarze ekonomii społecznej” zostało przełożone na wrzesień. Dokładny termin oraz program zostanie Państwu przekazany w próżniejszym terminie. Za zaistniała sytuacje serdecznie przepraszamy.
  Przeczytaj całość »

 • Rozstrzygnięcie otwartego naboru na partnerów w ramach projektu POWER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Typ projektu: „Wypracowanie standardów i przeprowadzenie pilotaży w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób o specyficznych potrzebach, z uwzględnieniem możliwości finansowania tych rozwiązań”

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż w ramach projektu POWER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Typ projektu: „Wypracowanie standardów i przeprowadzenie pilotaży w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób o specyficznych potrzebach, z uwzględnieniem możliwości finansowania tych rozwiązań” w ramach otwartego naboru w terminie zgodnym z treścią ogłoszenia wpłynęły […]
  Przeczytaj całość »

 • Warsztaty „Inicjonowanie i tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej” – 19-20.06.2017 r.

 • DSC00035W dniach 19-20 czerwca 2017 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyły się warsztaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn „Inicjonowanie i tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej” organizowane przez Regionalny […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na seminarium pn. "Współpraca instytucji rynku pracy, pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych - dobre praktyki w obszarze ekonomii społecznej"

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, serdecznie zaprasza […]
  Przeczytaj całość »

 • Szkolenia w ramach projektu „Bliżej rodziny – szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”

 • Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w projekcie o nazwie „Bliżej rodziny” – szkolenie dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” realizowanym w makroregionie wschodnim tj., w województwach: lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim, finansowanego ze środków unijnych programu PO WER działanie 2.8. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, kadr systemu wspierania rodziny i […]
  Przeczytaj całość »

 • Nagrody dla pracowników socjalnych 2017

 • Jak co roku do 31 lipca 2017 r. w Wydziałach Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich można zgłaszać wnioski o nagrody specjalne za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej. Z wnioskiem o w/w mogą wystąpić w formie pisemnej przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych, działających w […]
  Przeczytaj całość »

 • Informacja o naborze gmin do konkursu „Wypracowanie standardów i przeprowadzenie pilotaży w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób o specyficznych potrzebach, z uwzględnieniem możliwości finansowania tych rozwiązań”.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje o podjęciu czynności zmierzających do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/17 ogłoszonego w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym (Priorytet inwestycyjny: 9 iv Ułatwienie dostępu do przystępnych […]
  Przeczytaj całość »

 • Spotkanie robocze OWES i ROPS – 08.06.2017 r.

 • IMAG2073W dniu 8 czerwca 2017 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli […]
  Przeczytaj całość »

 • Warsztaty „Inicjonowanie i tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej” – 06-07.06.2017 r.

 • IMG_6779W dniach 6-7 czerwca 2017 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyły się powtórnie warsztaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn „Inicjonowanie i tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej” organizowane przez […]
  Przeczytaj całość »

 • Współpraca pomiędzy Warsztatem Terapii Zajęciowej a Zakładem Aktywności Zawodowej

 • IMG_6560W dniu 31 maja 2017 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyło się spotkanie Podlaskiej Sieci Współpracy Warsztatów Terapii Zajęciowej i Zakładów Aktywności Zawodowej pn „Współpraca pomiędzy Warsztatem Terapii Zajęciowej a Zakładem Aktywności Zawodowej” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię […]
  Przeczytaj całość »

 • Wyniki konkursu plastycznego pn. „ZDROWY STYL ŻYCIA”

 • Z przyjemnością informujemy, że konkurs pn.  „ZDROWY STYL ŻYCIA”  został rozstrzygnięty. Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i spróbowali swoich sił w konkursie propagującym zdrowy styl życia. WYNIKI: I miejsce  Anna Szwatro   II miejsce Aleksandra Zajkowska   III miejsce Maja Dębek   Wyróżnienie Beata Grześkiewicz   Ola Ptak   Paula Skiba   Jakub Chociej   […]
  Przeczytaj całość »

 • OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW W CELU WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU

 • OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW W CELU WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU OGŁASZAJĄCY NABÓR PARTNERÓW: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku Kombatantów 7, 15-110 Białystok I. PODSTAWA PRAWNA: Działając na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz.U. z 2016 […]
  Przeczytaj całość »

 • Finałowy etap „Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS”

 • DSC03360W dniu 25 maja, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, odbył się finałowy etap „Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV i AIDS”.  Tego dnia 41 uczniów z 23 podlaskich szkół gimnazjalnych , odpowiadając na testowe pytania, wykazało się szczegółową wiedzą z obszaru społecznych i medycznych aspektów HIV/AIDS. Ranking finalistów przedstawia się następująco: I miejsce […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na warsztaty " Inicjowanie i tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej"

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w warsztacie pn. „Inicjowanie i […]
  Przeczytaj całość »

 • Obchody Światowego Dnia Inwalidy 2017

 • czołówkaW środę, 10 maja 2017 r. w Białymstoku odbyły się obchody Światowego Dnia Inwalidy zorganizowane przez Zarząd Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Otwarcia uroczystości i powitania zaproszonych gości dokonał Pan Jan Kalinowski – Przewodniczący Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z siedzibą w Białymstoku, który […]
  Przeczytaj całość »

 • Konkurs plastyczny „ZDROWY STYL ŻYCIA”

 • Regionalny Ośrodek Polityki  Społecznej w Białymstoku zaprasza uczniów Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych oraz Zespołów Szkół Specjalnych z województwa podlaskiego do wzięcia udziału w konkursie plastycznym. Głównym celem konkursu jest propagowanie zdrowego stylu życia. Należy stworzyć pracę plastyczną, która propaguje zdrowy styl życia, czyli wszelkie czynniki które wpływają na nasze zdrowie. (Regulamin i oświadczenia do […]
  Przeczytaj całość »

 • Spotkanie Sieci Współpracy WTZ i ZAZ - 31.05.2017

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, serdecznie zaprasza […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na VI Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej (REKRUTACJA ZOSTAŁA PRZEDŁUŻONA DO DNIA 23 MAJA 2017 r.)

 • Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku oraz Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok zaprasza Państwa do udziału w VI Podlaskich Targach Ekonomii Społecznej. Odbędą się one w dniu 4 czerwca 2017 r. od godziny 12:00 na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku (plac przed Teatrem Dramatycznym). Celem tegorocznych Targów jest integracja przedstawicieli podmiotów ekonomii […]
  Przeczytaj całość »

 • Zapraszamy do zapoznania się z kalendarium przedsięwzięć organizowanych w ramach XV Podlaskich Dni Rodziny!

 • „Rodzina łączy pokolenia” – tegoroczne hasło ma na celu promowanie więzi rodzinnych poprzez budowanie i zacieśnianie pozytywnych relacji międzypokoleniowych. Rodzina wielopokoleniowa to wartość ponadczasowa. Obecność babci i dziadka wzbogaca życie rodzinne oraz sprawia, że rodzina staje się pełniejsza. Dziadkowie są źródłem bezwarunkowej akceptacji, wsparcia i poczucia bezpieczeństwa. Bliskie relacje w rodzinie pokoleniowej włączają elementy tradycji […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na VI Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku oraz Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok zaprasza Państwa do udziału w VI Podlaskich Targach Ekonomii Społecznej. Odbędą się one w dniu 4 czerwca 2017 r. od godziny 12:00 na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku (plac przed Teatrem Dramatycznym). Celem tegorocznych Targów jest integracja przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej z […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na szkolenie pn.: „Cykl warsztatów i konsultacji dla pedagogów i nauczycieli podlaskich szkół w zakresie profilaktyki uzależnień”

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku serdecznie zaprasza pedagogów i nauczycieli podlaskich szkół (podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) na szkolenie pn.: „Cykl warsztatów i konsultacji dla pedagogów i nauczycieli podlaskich szkół w zakresie profilaktyki uzależnień”, mającego na celu dostarczenie rzetelnej wiedzy na temat substancji psychoaktywnych oraz wzmocnienie umiejętności w zakresie pracy z młodzieżą. Miejscem realizacji przedsięwzięcia […]
  Przeczytaj całość »

 • Spotkanie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim (RKRES) – 24.04.2017 r.

 • IMG_6340W dniu 24 kwietnia 2017 r. odbyło się spotkanie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim (RKRES) zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa […]
  Przeczytaj całość »

 • Szkolenie "Zamówienia społecznie odpowiedzialne i klauzule społeczne"

 • IMG_6304W dniu 19 kwietnia 2017 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyło się szkolenie dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn „Zamówienia społecznie odpowiedzialne i klauzule społeczne” organizowane przez Regionalny Ośrodek […]
  Przeczytaj całość »

 • Kampania „Bezpieczny i Aktywny Senior”

 • 15 grudnia 2016 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska zainaugurowała kampanię „Bezpieczny i Aktywny Senior”. Cel kampanii: Pobudzenie świadomości społecznej na temat bezpieczeństwa i aktywności sportowej, społecznej, edukacyjnej i kulturalnej osób starszych. Dążenie do ograniczenia liczby przestępstw popełnianych na szkodę osób starszych, ochronę interesów seniorów-konsumentów oraz promocja zdrowego i bezpiecznego stylu życia […]
  Przeczytaj całość »

 • Współpraca podmiotów ekonomii społecznej z biznesem

 • IMG_6270W dniu 6 kwietnia 2017 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyły się warsztaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn „Współpraca podmiotów ekonomii społecznej z biznesem” organizowane przez Regionalny Ośrodek […]
  Przeczytaj całość »

 • Rola NGO w zakresie inicjatyw lokalnych - dobre praktyki

 • IMG_6252W dniu 4 kwietnia 2017 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyło się ponowne szkolenie dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn „Rola NGO w zakresie inicjatyw lokalnych – dobre praktyki” […]
  Przeczytaj całość »

 • Spotkanie robocze OWES i ROPS – 28.03.2017 r.

 • IMG_6227W dniu 28 marca 2017 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na szkolenie „Zamówienia społecznie odpowiedzialne i klauzule społeczne”

 • Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w bezpłatnym szkoleniu […]
  Przeczytaj całość »

 • Warsztaty „Inicjonowanie i tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej” – 22-23.03.2017 r.

 • IMG_6159W dniach 22-23 marca 2017 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyły się warsztaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn „Inicjonowanie i tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej” organizowane przez Regionalny […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na szkolenie " Rola NGO w zakresie inicjatyw lokalnych - dobre praktyki"

 • Szanowni Państwo,     Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w szkoleniu […]
  Przeczytaj całość »

 • Formularz sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 roku

 • Szanowni Państwo, Zgodnie z art. 11 ust 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r., poz. 224, z póżn. zm.) organ wykonawczy samorządu gminy sporządza, na podstawie ankiety opracowanej przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, informację z realizacji działań podejmowanych w danym roku, wynikających z Gminnego Programu […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie do włączenia się w XV Podlaskie Dni Rodziny

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zaprasza samorządy lokalne, instytucje administracji rządowej województwa, organizacje pozarządowe oraz szkoły do aktywnego włączenia się w realizację idei i misji XV Podlaskich Dni Rodziny pod hasłem „Rodzina łączy pokolenia”. Liczne przedsięwzięcia, organizowane w ramach XV Podlaskich Dni Rodziny w okresie od 1 maja do 31 sierpnia br., mają na […]
  Przeczytaj całość »

 • Ogólnopolskie spotkania Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 • W dniach 16 – 18 czerwca 2017 r. Polska Fundacja Zabezpieczenia Społecznego ETOS organizuje w Częstochowie wydarzenie o zasięgu ogólnokrajowym pod nazwą Ogólnopolskie Spotkanie Gminnych i Miejskich Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych. Spotkanie to będzie miało na celu wymianę doświadczeń oraz formacji, co stanie się elementem narodowego programu trzeźwości, jako wydarzenie szkoleniowo – formacyjne. Tegoroczne spotkanie […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na warsztaty pn. "Współpraca podmiotów ekonomii społecznej z biznesem"

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w warsztacie pn. „Współpraca podmiotów […]
  Przeczytaj całość »

 • Posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych z dnia 15 marca 2017 roku

 • IMG_6143Wojewódzka Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych  w  dniu 15 marca 2017 roku pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały sejmikowej dotyczący podziałów środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2017 rok w województwie podlaskim. Przedłożony podział środków PFRON będzie mieć wpływ na zwiększenie procesu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim. Dofinansowanie robót budowlanych udogodni […]
  Przeczytaj całość »

 • Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w 2016 r.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż formularz Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2016 jest już dostępny w Centralnej Aplikacji Statystycznej. W związku z ustawowym obowiązkiem sporządzania przez organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego Oceny Zasobów Pomocy Społecznej ROPS w Białymstoku informuje, iż wypełniony w CAS formularz Oceny za rok 2016 należy przekazać w terminie […]
  Przeczytaj całość »

 • Warsztaty „Pomysł na biznes w podmiotach ekonomii społecznej” – 09.03.2017 r.

 • IMG_6024W dniu 9 marca 2017 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyły się warsztaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn „Pomysł na biznes w podmiotach ekonomii społecznej” organizowane przez Regionalny […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na dwudniowe warsztaty "Inicjowanie i tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej"

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w warsztacie pn. „Inicjowanie i […]
  Przeczytaj całość »

 • Rola NGO w zakresie inicjatyw lokalnych - dobre praktyki

 • IMG_6000W dniu 28 lutego 2017 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyło się szkolenie dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn „Rola NGO w zakresie inicjatyw lokalnych – dobre praktyki” organizowane […]
  Przeczytaj całość »

 • Instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – poradnik MRPiPS

 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  opracowało poradnik pn. „Instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”. Dokument zawiera kompleksowe informacje na temat form opieki nad najmłodszymi dziećmi, warunków ich funkcjonowania oraz źródeł, z których możliwe jest pozyskanie dofinansowania, zarówno z budżetu państwa, jak i z funduszy europejskich. Zachęcamy do zapoznania się poradnikiem w […]
  Przeczytaj całość »

 • Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 – termin do 13 marca 2017 r.

 • Ruszyła edycja 2017 otwartego konkursu ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło w tym roku na jego realizację 30 mln zł. Beneficjentami bezpośrednimi programu są nieaktywne zawodowo osoby w wieku 60+. W Dziennym Domu „Senior+” będzie można spędzić co najmniej 8 godzin dziennie od poniedziałku do […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na warsztaty" Pomysł na biznes w podmiotach ekonomii społecznej"

 • Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w warsztacie pn. […]
  Przeczytaj całość »

 • Preferencyjne pożyczki TISE dla podmiotów ekonomii społecznej

 • ES Fundusz TISE to pilotażowy projekt funduszu pożyczkowego dla podmiotów ekonomii społecznej w Polsce. Podstawowym zadaniem ES Funduszu jest dostarczenie podmiotom ekonomii społecznej preferencyjnych pożyczek na szeroko pojęty rozwój. Pozyskane w ten sposób środki powinny służyć rozszerzeniu działalności gospodarczej podmiotów. Może to być inwestycja w już funkcjonujący rodzaj działalności, jak również rozwój nowej linii produktów […]
  Przeczytaj całość »

 • Nowa kampania - „Melanż. Oczekiwania vs. rzeczywistość”

 • Zderzenie sennych marzeń z bolesną rzeczywistością, czyli jaki jesteś po używkach, a jak naprawdę widzą cię inni. Nowa ogólnopolska kampania Głównego Inspektora Sanitarnego „Melanż. Oczekiwania vs. Rzeczywistość” obnaża rzeczywistość – uświadamia zagrożenia wynikające z eksperymentowania i uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w realny sposób pokazuje negatywne skutki korzystania z używek. Na stronie związanej z kampanią www.melanz.tv […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na szkolenie " Rola NGO w zakresie inicjatyw lokalnych - dobre praktyki"

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w szkoleniu pn. „Rola NGO […]
  Przeczytaj całość »

 • Informacja Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w województwie podlaskim

 • Regionalna Komisja Egzaminacyjna ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w województwie podlaskim informuje, iż w dniu 10 stycznia 2017 r. zweryfikowała i dopuściła do egzaminu 72 osoby, które ukończyły szkolenie z zakresu I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny. Terminy egzaminów: 4 lutego 2017 r.    godz. 11,00   grupa III (mazowiecko-łódzka) 5 lutego 2017 r.    godz.10,00    […]
  Przeczytaj całość »

 • Raport badawczy „Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami ekonomii społecznej na terenie województwa podlaskiego”

 • Przekazujemy Państwu raport badawczy pn. „Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami ekonomii społecznej na terenie województwa podlaskiego”. Badanie zostało przeprowadzone w ramach realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku projektu pn. „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego […]
  Przeczytaj całość »

 • Raport badawczy „Kondycja sektora ekonomii społecznej w województwie podlaskim”

 • Przekazujemy Państwu raport badawczy pn. „Kondycja sektora ekonomii społecznej w województwie podlaskim”. Badanie zostało przeprowadzone w ramach realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku projektu pn. „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś […]
  Przeczytaj całość »