Archiwum wiadomości 2017

 • Projekt "Fabryka Młodego Pracownika"

 • Stowarzyszenie Europartner AKIE ogłasza nabór osób w ramach projektu: „Fabryka Młodego Pracownika” dofinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie. Projekt skierowany jest do osób w wieku 15-29 lat pozostających bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu i jednocześnie należą do jednej z grup: Młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do […] Przeczytaj całość »

 • Szkolenia „Pierwsza Pomoc Przedmedyczna” dla kadry systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej – 25 i 26 września 2017 r.

 • czołówkaRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował warsztaty dla kadry systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej z zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Podczas spotkania przedstawiono szereg zagadnień teoretycznych, m.in.: podejmowanie działań profilaktycznych w celu ograniczenia skutków zdrowotnych zdarzenia, omówienie zasad działania defibrylatora AED, sposób postępowania w sytuacji utraty przytomności, omdlenia, nagłych zachorowań typu: zawał, astma, drgawki, […] Przeczytaj całość »

 • Przekazanie wyprawek szkolnych podopiecznym Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „Droga”

 • czołówkaW dniu 31 sierpnia 2017 r. ok. 270 podopiecznych Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „Droga” w Białymstoku otrzymało wyprawki szkolne, które zostały zakupione między innymi przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Działanie zostało zrealizowane w ramach XV Podlaskich Dni Rodziny. Plecaki wraz z przyborami i artykułami szkolnymi zostały rozdysponowane wśród dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia z […] Przeczytaj całość »

 • Piknik Integracyjny dla Osób Niepełnosprawnych - 26 sierpnia 2017 rok

 • IMG_3046Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku wspólnie z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Oddział Podlaski, zorganizował kolejny raz „Piknik Integracyjny dla Osób Niepełnosprawnych i ich rodzin”. Piknik odbył się 26 sierpnia 2017 roku w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej  w Wasilkowie i był zorganizowany w ramach XV Podlaskich Dni Rodziny. Uczestnikami pikniku były rodziny z województwa podlaskiego, […] Przeczytaj całość »

 • Podlaski Piknik Zawodowy - 3 czerwca 2017 r.

 • W sobotę, 3 czerwca b.r. w ramach XV Podlaskich Dni Rodziny, w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie odbył się pierwszy w Polsce Podlaski Piknik Zawodowy skierowany do wychowanków pieczy zastępczej z terenu województwa podlaskiego. Przedsięwzięcie zorganizował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w porozumieniu z Fundacją Program Pomocy Pierwsza Praca z Warszawy oraz we […] Przeczytaj całość »

 • Zapraszamy do zapoznania się z kalendarium przedsięwzięć organizowanych w ramach XV Podlaskich Dni Rodziny!

 • „Rodzina łączy pokolenia” – tegoroczne hasło ma na celu promowanie więzi rodzinnych poprzez budowanie i zacieśnianie pozytywnych relacji międzypokoleniowych. Rodzina wielopokoleniowa to wartość ponadczasowa. Obecność babci i dziadka wzbogaca życie rodzinne oraz sprawia, że rodzina staje się pełniejsza. Dziadkowie są źródłem bezwarunkowej akceptacji, wsparcia i poczucia bezpieczeństwa. Bliskie relacje w rodzinie pokoleniowej włączają elementy tradycji […] Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie do włączenia się w XV Podlaskie Dni Rodziny

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zaprasza samorządy lokalne, instytucje administracji rządowej województwa, organizacje pozarządowe oraz szkoły do aktywnego włączenia się w realizację idei i misji XV Podlaskich Dni Rodziny pod hasłem „Rodzina łączy pokolenia”. Liczne przedsięwzięcia, organizowane w ramach XV Podlaskich Dni Rodziny w okresie od 1 maja do 31 sierpnia br., mają na […] Przeczytaj całość »

 • Instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – poradnik MRPiPS

 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  opracowało poradnik pn. „Instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”. Dokument zawiera kompleksowe informacje na temat form opieki nad najmłodszymi dziećmi, warunków ich funkcjonowania oraz źródeł, z których możliwe jest pozyskanie dofinansowania, zarówno z budżetu państwa, jak i z funduszy europejskich. Zachęcamy do zapoznania się poradnikiem w […] Przeczytaj całość »