Aktualności 2020

 • Zaproszenie na Spotkanie seminaryjno-webinarowe dotyczące Modeli Kooperacji

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach projektu partnerskiego „Liderzy Kooperacji” serdecznie zaprasza Pracowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z terenu województwa podlaskiego na  3-dniowe Spotkanie seminaryjno – webinarowe prezentujące MODELE KOOPERACJI  i możliwości ich wykorzystania przez instytucje pomocy i integracji społecznej,  a także inne podmioty istotne z punktu widzenia ubóstwa i wykluczenia społecznego  w efektywnej praktyce wsparcia. […]
  Przeczytaj całość »

 • Spotkanie robocze OWES i ROPS

 • W dniu 15 grudnia 2020 r. odbyło się kolejne spotkanie robocze OWES i ROPS w trybie online zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa […]
  Przeczytaj całość »

 • Dotyczy: Projekt pn. „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej” o nr RPPD.07.02.01-20-0073/20 – zmiana zapisów Regulaminu udzielania grantów w ramach I rundy naboru, II rundy naboru oraz III rundy naboru.

 • logo Fubdusz Europejski program regionalny, rzeczpospolita Polska, Wrota podlasia, Europejski Fundusz SoiłecznyW związku z realizacją Projektu o nr RPPD.07.02.01-20-0073/20, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuję, iż za zgodą Instytucji Zarządzającej RPOWP na lata 2014-2020, zmianie uległy zapisy Regulaminu udzielania grantu w ramach I rundy naboru, II rundy naboru oraz III rundy naboru. Zmiana dotyczy terminu zgłoszenia zmian do Wniosku o udzielenie grantu, odpowiednio:   Jest: […]
  Przeczytaj całość »

 • Podmioty Ekonomi Społecznej w Bożonarodzeniowym "Kiermaszu Przedświątecznym"

 • Sytuacja w kraju wywołana koronawirusem COVID-19 oraz ograniczeniami z tym związanymi spowodowała, że podmioty ekonomii społecznej znalazły się w bardzo trudnym położeniu. Część z nich próbuje dostosować się do obecnej sytuacji, niestety są i takie które zawieszają lub zamykają swoją działalność. Spółdzielnie socjalne, przedsiębiorstwa społeczne, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej oraz inne podmioty ekonomii […]
  Przeczytaj całość »

 • "Kiermasz Przedświąteczny"

 • Dmuchany święty Mikołaj przy stole z ozdobami świątecznymi.W dniach 11-13 grudnia 2020 roku, w Centrum Handlowym Auchan Hetmańska w Białymstoku odbył się „kiermasz przedświąteczny”. Mieszkańcy województwa podlaskiego mieli okazję poznać bliżej podmioty ekonomii społecznej oraz zapoznać się z ich ofertę. W kiermaszu udział wzięło 14 podmiotów ekonomii społecznej z województwa podlaskiego: Fundacja Inny Świat Rodziny w Białymstoku; Zakład Aktywności Zawodowej „My dla […]
  Przeczytaj całość »

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zaprasza na "Kiermasz Świąteczny"

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zaprasza mieszkańców województwa podlaskiego na „kiermasz świąteczny, na którym będzie można kupić ręcznie wykonane ozdoby i dekoracje świąteczne, biżuterię, drewniane zabawki, produkty wikliniarskie, kosmetyki naturalne, eko żywność i wiele innych produktów. „Kiermasz odbędzie się w dniach 11-13 grudnia 2020 roku, w Centrum Handlowym Auchan Hetmańska w Białymstoku. Wybierając produkty […]
  Przeczytaj całość »

 • Spotkanie robocze OWES i ROPS

 • W dniu 27 listopada 2020 r. odbyło się kolejne spotkanie robocze OWES i ROPS w trybie online zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa […]
  Przeczytaj całość »

 • Mechanizm zakupowy wdrażany przez OWES-y i ROPS w województwie podlaskim

 • W związku z rekomendacją Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, dotyczącą działań podejmowanych w projektach OWES w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, wprowadzona została możliwość zastosowania mechanizmu wsparcia PES i PS poprzez dokonywanie przez OWES zakupów od tych podmiotów, produktów lub usług związanych z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19. Zakupy są dokonywane w PES, w tym PS, dotkniętych […]
  Przeczytaj całość »

 • Turniej debat dla młodzieży szkół ponadpodstawowych z województwa podlaskiego pn. „Biznes ludzi dla ludzi” – Mistrzostwa Debat o Ekonomii Społecznej.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego zlecił Warsaw […]
  Przeczytaj całość »

 • Laureaci i podmioty certyfikowane w konkursie MRiPS „Znaki Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020”

 • Ogłoszenie wyników w ramach III edycji konkursu Ministra Rodziny  i Polityki Społecznej na Znaki Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej odbyło się 2 grudnia 2020 r.  podczas wideokonferencji. W pierwszej kategorii I „Debiut roku” wyróżniono odpowiednio następujące podmioty:     Spółdzielnia Socjalna Konwalia     Za Górą Sp. z o.o.     Spółdzielnia Socjalna Kociewska W kategorii II „Najlepszy […]
  Przeczytaj całość »

 • Rozstrzygnięcie konkursu „Znaki Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020”.

 • Ogłoszenie wyników konkursu „Znaki Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020” przez Panią Minister Marlenę Maląg oraz Pana Ministra Stanisława Szweda  rozpocznie się dnia 2 grudnia o godzinie 10.00. W roku bieżącym konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem ze strony podmiotów, które w swym codziennym funkcjonowaniu łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem. Świadczy o tym chociażby liczba […]
  Przeczytaj całość »

 • Spotkanie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim (RKRES)

 • W dniu 4 listopada 2020 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował otwarte spotkanie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim (RKRES). Odbyło się ono w formie online. Spotkanie zorganizowano w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego […]
  Przeczytaj całość »

 • Dotyczy: Projekt pn. „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej” o nr RPPD.07.02.01-20-0073/20 – zasady realizacji zadań informacyjnych i promocyjnych

 • logo Fubdusz Europejski program regionalny, rzeczpospolita Polska, Wrota podlasia, Europejski Fundusz Soiłeczny  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku przypomina o obowiązkach informacyjnych i promocyjnych w ramach Projektu pn. „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na […]
  Przeczytaj całość »

 • Wsparcie OWES - u dla przedsiębiorstw społecznych i organizacji pozarządowych z subregionu łomżyńskiego.

 • Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży będzie świadczył wsparcie zakupowe dla podmiotów ekonomii społecznej, które znalazły się w trudnej sytuacji na skutek pandemii tzn. ich przychody spadły o co najmniej 15%. Wsparciem będą objęte spółdzielnie socjalne, fundacje, stowarzyszenia z działalnością gospodarczą, spółki non – profit oraz organizacje pozarządowe działające na terenie subregionu łomżyńskiego tj. m. […]
  Przeczytaj całość »

 • Dotyczy: Projekt pn. „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej” o nr RPPD.07.02.01-20-0073/20 – informacja o wynikach III rundy naboru Wniosków o udzielenie grantu

 • logo Fubdusz Europejski program regionalny, rzeczpospolita Polska, Wrota podlasia, Europejski Fundusz SoiłecznyKomisja Oceny Wniosków powołana Zarządzeniem Nr 47/2020 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku z dnia 24 sierpnia 2020 roku w celu oceny Wniosków o udzielenie grantu w ramach Projektu pn. „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej” […]
  Przeczytaj całość »

 • Spotkanie robocze OWES i ROPS

 • W dniu 28 października 2020 r. odbyło się kolejne spotkanie robocze OWES i ROPS zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności […]
  Przeczytaj całość »

 • Organizacje pozarządowe wobec pandemii - raport z badań 2020.

 • Raport z badań – Organizacje pozarządowe wobec pandemii
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne z terenu województwa podlaskiego, zainteresowanych promocją oraz możliwością sprzedaży swoich produktów do udziału w „kiermaszu przedświątecznym”.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowania rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, zaprasza wszystkie podmioty ekonomii społecznej i […]
  Przeczytaj całość »

 • Szkolenie „Profilaktyka i sposoby radzenia sobie ze stresem w pracy zawodowej pracownika socjalnego” skierowane do pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego– 14, 15 i 16 września 2020 r.

 • IMG_20200915_083322Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował 3 szkolenia dla pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego, pn.: „Profilaktyka i sposoby radzenia sobie ze stresem w pracy zawodowej pracownika socjalnego”. Celem szkoleń było dostarczenie uczestnikom szkolenia wiedzy na temat sposobów przeciwdziałania zjawisku wypalenia zawodowego, wypracowanie efektywnych strategii i umiejętności radzenia sobie z trudnymi […]
  Przeczytaj całość »

 • Dotyczy: Projekt pn. „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej” o nr RPPD.07.02.01-20-0073/20 – aktualizacja „Regulaminu udzielenia grantu…” oraz „Instrukcji wypełniania Wniosków”.

 • logo Fubdusz Europejski program regionalny, rzeczpospolita Polska, Wrota podlasia, Europejski Fundusz Soiłeczny  W związku z ogłoszeniem z dniem 28.10.2020r. III rundy naboru Wniosków o udzielenie grantu, pragnę poinformować, iż zmianie uległ zapis w Regulaminie udzielania grantów w ramach projektu pn. „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej” – III […]
  Przeczytaj całość »

 • Projekt pn. „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej” o nr RPPD.07.02.01-20-0073/20 – ogłoszenie III rundy naboru Wniosków o udzielenie grantu

 • logo Fubdusz Europejski program regionalny, rzeczpospolita Polska, Wrota podlasia, Europejski Fundusz Soiłeczny  OGŁOSZENIE III RUNDY NABORU WIOSKÓW O UDZIELENIE GRANTÓW W RAMACH PROJEKTU pn. „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej” Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ogłasza III rundę naboru Wniosków o udzielnie grantów w ramach projektu pn. […]
  Przeczytaj całość »

 • Szkolenie pn. „Zmiany przepisów ustawy o pomocy społecznej” realizowane w ramach projektu partnerskiego pn. „Akademia Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Szkolenie pn. „Zmiany przepisów ustawy o pomocy społecznej” realizowane w ramach projektu partnerskiego pn. „Akademia Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego W dniach 23, 24 września oraz 6, 7, 8, 9 października 2020 roku w Hotelu SILVER w Białymstoku odbyło się 6 jednodniowych […]
  Przeczytaj całość »

 • Nabór zgłoszeń na nowatorskie rozwiązania na rzecz osób starszych.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zaprasza do zgłoszenia nowatorskich rozwiązań na rzecz osób starszych w ramach projektu „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia2”. Materiały do pobrania: Innowacyjne rozwiązania na rzecz osób starszych.
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie do konsultacji społecznych projektu „Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim do roku 2027. Ekonomia Solidarności Społecznej”.

 • Szanowni Państwo, Projekt Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim do roku 2027. Ekonomia Solidarności Społecznej został przygotowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach Projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” przy współpracy z Regionalnym Komitetem Rozwoju Ekonomii Społecznej, powołanym w dniu 29 sierpnia 2017 r. Uchwałą Nr 235/3198/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego. Jest […]
  Przeczytaj całość »

 • Uwaga! Szkolenie „Zmiany przepisów dotyczących domów pomocy społecznej (DPS) - Zmiana terminu szkolenia

 •   Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący Projekt partnerski pn. „Akademia Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, iż w związku z sytuacją spowodowaną koronawirusem COVID-19 oraz obostrzeniami związanymi z wprowadzeniem czerwonej strefy, która obowiązuje  w Białymstoku od 17 października 2020 r., […]
  Przeczytaj całość »

 • Zmiana terminu warsztatów

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący Projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 informuje, iż w związku z sytuacją spowodowaną koronawirusem COVID-19 oraz obostrzeniami związanymi z czerwoną strefą, która obowiązuje w Białymstoku od […]
  Przeczytaj całość »

 • Dotyczy: Projekt pn. „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej” o nr RPPD.07.02.01-20-0073/20 – informacja o wynikach II rundy naboru Wniosków o udzielenie grantu

 • logo Fubdusz Europejski program regionalny, rzeczpospolita Polska, Wrota podlasia, Europejski Fundusz SoiłecznyKomisja Oceny Wniosków powołana Zarządzeniem Nr 47/2020 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku z dnia 24 sierpnia 2020 roku w celu oceny Wniosków o udzielenie grantu w ramach Projektu pn. „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej” […]
  Przeczytaj całość »

 • Dotyczy: Projekt pn. „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej” o nr RPPD.07.02.01-20-0073/20 – II runda naboru Wniosków o udzielenie grantów.

 • W związku z ogłoszeniem II rundy naboru Wniosków o udzielenie grantów w ramach Projektu pn. „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej” informujemy Państwa, że wyniki oceny zostaną udostępnione na stronie internetowej najpóźniej do dnia 15.10.2020r. Termin zatwierdzenia […]
  Przeczytaj całość »

 • Dotyczy: Projekt pn. „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej” o nr RPPD.07.02.01-20-0073/20 – Wzór opisu dokumentów finansowych

 •   W związku z realizacją grantów udzielonych w ramach Projektu pn. „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej” udostępniamy Państwu wzór opisu dokumentacji finansowej. Proszę o stosowanie, poprzez bezpośrednie umieszczenie opisu na dokumencie finansowym. Informacje dot. projektu można […]
  Przeczytaj całość »

 • "INNOES – Program grantowy na rzecz innowacji społecznych w obszarze dostępności"

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza do wzięcia udziału w projekcie prowadzonym przez Inkubator Innowacji Społecznych pn. „INNOES – Program grantowy na rzecz innowacji społecznych w obszarze dostępności„. Inkubator Innowacji Społecznych tworzą Caritas Archidiecezji Przemyskiej oraz Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza. Od wielu lat wspierane są działania mające na celu poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnościami oraz […]
  Przeczytaj całość »

 • Warsztaty pn. „Metody pracy i postępowania wobec osoby agresywnej w podmiotach ekonomii społecznej” – 23 października 2020 r.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza członków Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ i ZAZ, Podlaskiej Sieci Współpracy CIS i KIS oraz Podlaskiej Sieci Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej Pracujących z Osobami Bezdomnymi z terenu województwa podlaskiego do udziału w jednodniowych warsztatach pn. „Metody pracy i […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na warsztaty pn. „Budowanie zespołu w podmiotach ekonomii społecznej” – 19 października 2020r.

 • Zaproszenie na warsztaty pn. „Budowanie zespołu w podmiotach ekonomii społecznej” – 19 października 2020r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na warsztaty pn. „Rozliczanie przez rezultaty realizacji zadań pożytku publicznego szansą dla rozwoju ekonomii społecznej” – 14 października 2020r.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w warsztatach pn. „Rozliczanie przez […]
  Przeczytaj całość »

 • Poradnik dla przedsiębiorstw społecznych oraz podmiotów ekonomii społecznej na temat radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych - Ekspertyza w wymiarze społecznym, instytucjonalnym i gospodarczym.

 • W związku z pandemią spowodowaną koronawirusem COVID-19, widząc potrzebę wsparcia przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie województwa podlaskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach projektu pn. „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na szkolenie „Zmiany przepisów dotyczących domów pomocy społecznej (DPS), w tym odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, kierowania do domów pomocy społecznej osób wymagających tego rodzaju wsparcia, ze szczególnym uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi i osób niepełnosprawnych” realizowane w ramach projektu partnerskiego pn. „Akademia Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Zaproszenie na szkolenie pn. „Zmiany przepisów dotyczących domów pomocy społecznej (DPS), w tym odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, kierowania do domów pomocy społecznej osób wymagających tego rodzaju wsparcia, ze szczególnym uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi i osób niepełnosprawnych” realizowane w ramach projektu partnerskiego pn. „Akademia Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja […]
  Przeczytaj całość »

 • Warsztaty pn. „Praca z osobą z problemem alkoholowym w podmiotach ekonomii społecznej” – 7 października 2020 r.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza członków Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ i ZAZ, Podlaskiej Sieci Współpracy CIS i KIS oraz Podlaskiej Sieci Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej z Osobami Bezdomnymi z terenu województwa podlaskiego do udziału w jednodniowych warsztatach pn. „Praca z osobą z […]
  Przeczytaj całość »

 • Projekt pn. „Włącznik innowacji społecznych”

 • 1/ Opis Projektu Województwo Zachodniopomorskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie, za pośrednictwem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku informuje o realizacji ogólnopolskiego projektu pn. „Włącznik Innowacji społecznych”. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Celem projektu jest skuteczne wsparcie oryginalnych pomysłów, […]
  Przeczytaj całość »

 • IX Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej

 • Grupowe zdjęcie na tle targów ekonomii społecznej.W dniu 20 września 2020 roku na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku (plac przed Teatrem Dramatycznym) odbyły się IX Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej. Wystawców oraz gości przywitali Pani Bożena Tomaszewska – Zastępca Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, Pani Ewa Feszler – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Pani Katarzyna Ancipiuk – […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na IX Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej pn. „Jarmark Rozmaitości”

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku oraz Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok zapraszają wszystkie zainteresowane osoby do udziału w IX Podlaskich Targach Ekonomii Społecznej, które odbędą się w dniu 20 września 2020 r. w godz. 9:00 – 14.00 na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku (plac przed Teatrem Dramatycznym). Hasło przewodnie tegorocznych Targów to: „JARMARK […]
  Przeczytaj całość »

 • Warsztaty pn. „Społeczne zamówienia publiczne – szansa dla podmiotów ekonomii społecznej, w tym organizacji pozarządowych, na realizację zamówień publicznych” – 10 września 2020r.

 • W dniu 10 września 2020 roku w Hotelu SILVER w Białymstoku odbyły się warsztaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn. „Społeczne zamówienia publiczne – szansa dla podmiotów ekonomii społecznej, w […]
  Przeczytaj całość »

 • Projekt pn. „Bezpieczna przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego” o nr POWR.02.08.00-00-0096/20 – zasady realizacji zadań informacyjnych i promocyjnych

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje o obowiązkach informacyjnych i promocyjnych w ramach Projektu pn. „Bezpieczna Przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1303/2013 i rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 821/2014 […]
  Przeczytaj całość »

 • IX Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej pn. „Jarmark Rozmaitości”.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku oraz Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok w ramach projektu „Koordynacja i monitorowania rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa […]
  Przeczytaj całość »

 • Projekt pn. „Bezpieczna przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego” o nr POWR.02.08.00-00-0096/20 – Zmiana okresu kwalifikowalności i realizacji Zadania 3

 • W związku z realizacją grantów udzielonych w ramach Projektu pn. „Bezpieczna przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego” informujemy, że Grantodawca otrzymał zgodę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej — Instytucja Pośrednicząca w PO WER na zmianę okresu realizacji, co związane jest ze zmianą okresu kwalifikowalności wydatków, Zadania 3 – koszty związane z […]
  Przeczytaj całość »

 • Projekt pn. „Bezpieczna przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego” o nr POWR.02.08.00-00-0096/20 – Wzór opisu dokumentów finansowych

 • W związku z realizacją grantów udzielonych w ramach Projektu pn. „Bezpieczna przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego” udostępniamy Państwu wzór opisu dokumentacji finansowej. Proszę o stosowanie, poprzez bezpośrednie umieszczenie opisu na dokumencie finansowym. Wzór opisu dokumentów finansowych aktualizacja z dnia 9.09.2020 r.
  Przeczytaj całość »

 • OGŁOSZENIE II RUNDY NABORU WIOSKÓW O UDZIELENIE GRANTÓW W RAMACH PROJEKTU pn. „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej”

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ogłasza II rundę naboru Wniosków o udzielnie grantów w ramach projektu pn. „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na szkolenie pn. „Zmiany przepisów ustawy o pomocy społecznej” realizowane w ramach projektu partnerskiego pn. „Akademia Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 •   Zaproszenie na szkolenie pn. „Zmiany przepisów ustawy o pomocy społecznej” realizowane w ramach projektu partnerskiego pn. „Akademia Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt partnerski pn. „Akademia Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja […]
  Przeczytaj całość »

 • Projekt pn. „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej” o nr RPPD.07.02.01-20-0073/20 – informacja o wynikach I rundy naboru Wniosków o udzielenie grantu

 • Komisja Oceny Wniosków powołana Zarządzeniem Nr 47/2020 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku z dnia 24 sierpnia 2020 roku w celu oceny Wniosków o udzielenie grantu w ramach Projektu pn. „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej” […]
  Przeczytaj całość »

 • Projekt pn. „Bezpieczna przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego” o nr POWR.02.08.00-00-0096/20

 • Komisja Oceny Wniosków powołana Zarządzeniem Nr 43/2020 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku z dnia 03 sierpnia 2020 roku w celu oceny Wniosków o udzielenie grantu w ramach Projektu „Bezpieczna przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata […]
  Przeczytaj całość »

 • Projekt pn. „Bezpieczna przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego” o nr POWR.02.08.00-00-0096/20

 •   Komisja Oceny Wniosków powołana Zarządzeniem Nr 43/2020 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku z dnia 03 sierpnia 2020 roku w celu oceny Wniosków o udzielenie grantu w ramach Projektu „Bezpieczna przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na warsztaty pn. „Współpraca z rodzicami podopiecznych /uczestników WTZ/ZAZ” – 16 września 2020r.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza członków Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ i ZAZ z terenu województwa podlaskiego do udziału w warsztatach pn. „Współpraca z rodzicami podopiecznych/uczestników WTZ/ZAZ”. Szczegółowe informacje znajdują w załącznikach. Serdecznie zapraszamy do udziału.   Materiały do pobrania: Zaproszenie Harmonogram warsztatów […]
  Przeczytaj całość »

 • Zalecenia dla uczestników szkoleń, warsztatów, spotkań oraz innych działań organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, w ramach projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, w trakcie epidemii Koronawirusa SARS-CoV-2

 • Uczestnik szkolenia/warsztatów/spotkania lub innego działania powinien za zgodą udostępnić organizatorowi niezbędne dane osobowe i kontaktowe, na wypadek stwierdzenia u któregoś́  z uczestników lub pracowników szkolenia/warsztatów/spotkania zakażenia koronawirusem. (załącznik nr 1) Uczestnik w przypadku zaobserwowania u siebie niepokojących objawów w dniu szkolenia/warsztatów/spotkania, innego działania lub dniu poprzedzającym, powinien na nie nie przychodzić, pozostać w domu, postępować […]
  Przeczytaj całość »

 • Zasady udziału w działaniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

 • Poniższy zbiór zasad został opracowany w celu zapewnienia jak najwyższych standardów bezpieczeństwa w związku z organizowaniem działań przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na warsztaty pn. „Społeczne zamówienia publiczne – szansa dla podmiotów ekonomii społecznej, w tym organizacji pozarządowych, na realizację zamówień publicznych” – 10 września 2020r

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w warsztatach pn. „Społeczne zamówienia […]
  Przeczytaj całość »

 • Warsztaty pn. „Komunikacja ekonomii społecznej w Internecie – know how i dobre praktyki” – 26-27 sierpnia 2020 r.

 • W dniach 26-27 sierpnia 2020 roku w Hotelu SILVER w Białymstoku odbyły się warsztaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn. „Komunikacja ekonomii społecznej w Internecie – know how i dobre […]
  Przeczytaj całość »

 • Warsztaty pn. „Budowanie zespołu w podmiotach ekonomii społecznej” – 12 sierpnia 2020 r.

 • W dniu 12 sierpnia 2020 roku w Hotelu SILVER w Białymstoku odbyły się warsztaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn. „Budowanie zespołu w podmiotach ekonomii społecznej” organizowane przez Regionalny Ośrodek […]
  Przeczytaj całość »

 • Projekt pn. „Bezpieczna przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego” o nr POWR.02.08.00-00-0096/20

 •   Komisja Oceny Wniosków powołana Zarządzeniem Nr 43/2020 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku z dnia 03 sierpnia 2020 roku w celu oceny Wniosków o udzielenie grantu w ramach Projektu „Bezpieczna przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na […]
  Przeczytaj całość »

 • Projekt pn. „Bezpieczna przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego” o nr POWR.02.08.00-00-0096/20

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, że w przypadku otrzymania grantu na realizację działań w ramach Projektu pn. „Bezpieczna przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego”, wydatki dotyczące środków ochrony w miarę możliwości oraz potrzeb, winny być ponoszone w zgodzie z „Informacją dotyczącą produktów wykorzystywanych podczas zwalczania COVID-19” zamieszczoną na stronie https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19
  Przeczytaj całość »

 • Projekt pn. „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej” o nr RPPD.07.02.01-20-0073/20

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, że w przypadku otrzymania grantu na realizację działań w ramach Projektu pn. „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej”, wydatki dotyczące środków ochrony, w miarę możliwości oraz potrzeb, winny być ponoszone […]
  Przeczytaj całość »

 • Projekt pn. „Bezpieczna przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego” o nr POWR.02.08.00-00-0096/20

 •   Komisja Oceny Wniosków powołana Zarządzeniem Nr 43/2020 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku z dnia 03 sierpnia 2020 roku w celu oceny Wniosków o udzielenie grantu w ramach Projektu „Bezpieczna przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na szkolenie „Profilaktyka i sposoby radzenia sobie ze stresem w pracy zawodowej pracownika socjalnego” skierowane do pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku serdecznie zaprasza pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego na 1 – dniowe bezpłatne szkolenie pn. „Profilaktyka i sposoby radzenia sobie ze stresem w pracy zawodowej pracownika socjalnego”. Szkolenie będzie realizowane w układzie 8 godzinnym, w grupach szkoleniowych do 14 osób. Szkolenie prowadzone będzie w formie warsztatowej, […]
  Przeczytaj całość »

 • Dotyczy: Projekt pn. „Bezpieczna przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego” o nr POWR.02.08.00-00-0096/20

 •     Komisja Oceny Wniosków powołana Zarządzeniem Nr 43/2020 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku z dnia 03 sierpnia 2020 roku w celu oceny Wniosków o udzielenie grantu w ramach Projektu „Bezpieczna przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na dwudniowe warsztaty pn. „Zarzadzanie zespołem osób pracujących w podmiotach ekonomii społecznej” – 03-04 wrzesień 2020r

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza członków Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ i ZAZ, Podlaskiej Sieci Współpracy CIS i KIS oraz Podlaskiej Sieci Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej z Osobami Bezdomnymi z terenu województwa podlaskiego do udziału w dwudniowych warsztatach pn. „Zarzadzanie zespołem osób pracujących […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na dwudniowe warsztaty pn. „Komunikacja ekonomii społecznej w Internecie – know how i dobre praktyki” – 26-27 sierpnia 2020r.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w dwudniowych warsztatach pn. „Komunikacja […]
  Przeczytaj całość »

 • Konkurs fotograficzny dla seniorów „Podlaskie ślady - człowiek, miejsce, kultura” - druga edycja

 •     Seniorzy lubią fotografować, zapisywać „ślady” swoich refleksji, wędrówek, wydarzeń, spotkań z ludźmi,  piękno i wyjątkowość naszego regionu. Ich prace trafiają często do szuflady lub do plików zagubionych w pamięci komputera lub „chmurze” i nie mają szansy na publiczną prezentację. Chcemy taką szansę tworzyć, tym bardziej, że oprócz wystawy mamy łatwo dostępne dla wszystkich […]
  Przeczytaj całość »

 • ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W IX PODLASKICH TARGACH EKONOMII SPOŁECZNEJ „JARMARK ROZMAITOŚCI”.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku oraz Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok w ramach projektu „Koordynacja i monitorowania rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa […]
  Przeczytaj całość »

 • INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O UDZIELENIE GRANTU w ramach projektu pn. „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej”

 •     W związku z ogłoszonym naborem wniosków o udzielenie grantu w ramach Projektu pn. „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, […]
  Przeczytaj całość »

 • OGŁOSZENIE NABORU WIOSKÓW O UDZIELENIE GRANTÓW W RAMACH PROJEKTU pn. „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej”

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ogłasza nabór Wniosków o udzielnie grantów w ramach projektu „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. […]
  Przeczytaj całość »

 • Cykl debat dotyczących nowej regulacji prawnej w obszarze ekonomii społecznej.

 • Cykl debat dotyczących nowej regulacji prawnej w obszarze ekonomii społecznej odbył się w ramach IV Ogólnopolskiego Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej. Zorganizowano je   w ramach partnerskiej współpracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Uniwersytetu Warszawskiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w projekcie pn. „System partycypacyjnego zarządzania […]
  Przeczytaj całość »

 • Projekt pn. „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej”

 • Uchwałą z nr 134/2095/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 3 czerwca 2020 roku, przyjęto do realizacji Projekt pn.: „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej” mającego na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 […]
  Przeczytaj całość »

 • OGŁOSZENIE NABORU GRANTÓW W RAMACH PROJEKTU „BEZPIECZNA PRZYSZŁOŚĆ – WSPARCIE DLA DPS Z TERENU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO”

 •   Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ogłasza nabór grantów  w ramach projektu „Bezpieczna przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, w Działaniu 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Priorytet Inwestycyjny PI 9iv: Ułatwianie dostępu […]
  Przeczytaj całość »

 • Warsztaty sieciujące pn. „Współpraca z rodzicami podopiecznych/uczestników WTZ/ZAZ”

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza członków Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ i ZAZ z terenu województwa podlaskiego do udziału  w jednodniowych warsztatach sieciujących pn. „Współpraca z rodzicami podopiecznych/uczestników WTZ/ZAZ”, które odbędą się w dniu 24 lipca 2020 r. w Hotelu Silver w Białymstoku. […]
  Przeczytaj całość »

 • Ocena prawnopodatkowa rozwiązań przyjętych w projektach ze środków europejskich w celu walki z COVID-19.

 • Poniżej przedstawiamy pismo Ministerstwa Finansów zawierające wyjaśnienia dotyczące sytuacji podatkowej w kontekście stosowania przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej mechanizmu zakupowego oraz działań polegających na przeciwdziałaniu skutkom pandemii spowodowanej koronawirusem COVID-19 oraz niwelowaniu negatywnych skutków stanu epidemicznego w kraju.   Odpowiedź Ministerstwa Finansów ocena prawnopodatkowa rozwiązań w projektach UE w celu walki z COVID19-1
  Przeczytaj całość »

 • Dotyczy: Projekt pn. „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutyczne w Ignatkach-Osiedle”

 • Projekt pn. „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutyczne w Ignatkach-Osiedle”       Dotyczy: Projekt pn. „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutyczne w Ignatkach-Osiedle” Informacja o projekcie: Uchwałą z […]
  Przeczytaj całość »

 • Spotkanie on-line OWES i ROPS 8 lipca 2020 roku.

 • W dniu 8 lipca 2020 roku odbyło się drugie spotkanie OWES i ROPS. Miało ono charakter on-line. W zebraniu uczestniczyli pracownicy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego, pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku oraz doradca Pan Zbigniew Prałat. Spotkanie miało na celu omówienie wspólnie uwag, które OWES-y naniosły na Regulamin udzielania wsparcia […]
  Przeczytaj całość »

 • Raport z badania ankietowego dot. diagnozy potrzeb i oczekiwań szkoleniowych kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z terenu województwa podlaskiego na rok 2020

 •   Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w związku z realizacją projektu pn. „Akademia Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie opracował „Raport z badania ankietowego dot. diagnozy potrzeb […]
  Przeczytaj całość »

 • Projekt pn. „Bezpieczna przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego”

 • 25 czerwca 2020 r. w Warszawie Marlena Maląg – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Stanisław Derehajło – Wicemarszałek Województwa Podlaskiego i Marek Malinowski – Członek Zarządu Województwa Podlaskiego podpisali umowę o dofinansowanie projektu grantowego pn.: „Bezpieczna przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego” w związku z zagrożeniem COVID-19, realizowanego przez Województwo […]
  Przeczytaj całość »

 • Spotkanie on-line OWES i ROPS 26 czerwca 2020.

 • W dniu 26 czerwca 2020 roku odbyło się spotkanie OWES i ROPS. Miało ono charakter on-line. W zebraniu uczestniczyli pracownicy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego, pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku oraz doradca Pan Zbigniew Prałat. Spotkanie miało na celu wypracowanie jednolitego Regulaminu udzielania wsparcia finansowego na utworzenie miejsc pracy w […]
  Przeczytaj całość »

 • Informacja o konkursie na najlepsze praktyki instytucji rynku pracy „LIDER AKTYWIZACJI OSÓB MŁODYCH” edycja 2020

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM ogłasza ogólnopolski konkurs na najlepsze praktyki instytucji rynku pracy „Lider aktywizacji osób młodych” edycja 2020. Celem konkursu jest upowszechnianie i promowanie działań realizowanych przez publiczne instytucje rynku pracy oraz agencje zatrudnienia dotyczących niestandardowych i oryginalnych rozwiązań problemów osób młodych na rynku pracy. […]
  Przeczytaj całość »

 • Przedsiębiorstwa Ekonomii Społecznej które rozszerzyły swój zakres działalności o usługi mające na celu walkę z COVID-19.

 • W związku z pandemią spowodowaną koronawirusem COVID-19 podmioty ekonomii społecznej znalazły się w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej. W województwie podlaskim znajdują się 74 przedsiębiorstwa społeczne o różnym profilu działalności m. in. usługi gastronomiczne, opiekuńcze, transportowe, szkoleniowe itd. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku przeprowadził diagnozę wśród PES, z której wynika, iż część przedsiębiorstw rozszerzyła swój […]
  Przeczytaj całość »

 • UWAGA! Trwa nabór gmin do testowania usługi „MOBILNY URZĘDNIK”


 • Przeczytaj całość »

 • Nagrody dla pracowników socjalnych 2020

 • Jak co roku do 31 lipca 2020 r. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim Wydziale Polityki Społecznej w Białymstoku  można zgłaszać wnioski o nagrody specjalne za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej. Z wnioskiem o w/w mogą wystąpić w formie pisemnej przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych, kościołów, związków […]
  Przeczytaj całość »

 • WSPARCIE PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ PRZEZ REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOLECZNEJ W BIALYMSTOKU

 • Trzy kobiety noszące pełne kartony.W związku z dynamicznie rozwijającą się pandemią koronawirusa COVID-19, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” przeprowadził  rozpoznanie  wśród podmiotów ekonomii społecznej (PES) diagnozując ich obecną sytuację oraz potrzeby w zakresie środków ochrony osobistej oraz płynów dezynfekujących. Zapotrzebowanie na rękawiczki, maseczki jednorazowe oraz wielokrotnego użytku, […]
  Przeczytaj całość »

 • Nabór na granty do Inkubatora „Generator Dostępności”

 • Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poznaniu oraz Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych zaprasza do udziału w naborze na granty do Inkubatora „Generator Dostępności”. Organizatorzy poszukują rozwiązań służących poprawie dostępności produktów, usług i przestrzeni dla osób z ograniczeniami w mobilności i percepcji, w tym w szczególności osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. Osoby, organizacje, instytucje i […]
  Przeczytaj całość »

 • Wydłużony termin konkursu o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020

 • Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  zaprasza podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne,  a także jednostki samorządu terytorialnego do udziału w  Konkursie o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020. Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020 ma na celu wyróżnienie tych podmiotów, które z powodzeniem łączą działalność […]
  Przeczytaj całość »

 • Nabór uczestników do projektu „Praca w ZAZ nie pójdzie w las!" realizowanego przez Fundację „Praca dla Niewidomych" Centrum Turystyczno-Rehabilitacyjne ZAZ Krzyżewo

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż Fundacja „Praca dla Niewidomych” Centrum Turystyczno-Rehabilitacyjne ZAZ Krzyżewo prowadzi nabór uczestników do projektu pt. „Praca w ZAZ nie pójdzie w las!”. Celem podjętych działań jest reintegracja społeczno-zawodowa 20 osób powyżej 18 roku życia (13 kobiet i 7 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym związanym z niepełnosprawnością w […]
  Przeczytaj całość »

 • Zasady organizacji pracy Ośrodka Adopcyjnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku w związku z realizacją procedur adopcyjnych w trakcie stanu epidemii COVID-19

 • Szanowni Państwo, w związku ze wznowieniem z dniem 01 czerwca 2020 r. pracy bezpośredniej Ośrodka Adopcyjnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku z osobami zainteresowanymi procedurami adopcyjnymi, poniżej zamieszczamy zasady organizacji pracy Ośrodka Adopcyjnego w trakcie stanu epidemii COVID-19. Przypominamy o konieczności wcześniejszego kontaktu telefonicznym z pracownikami Ośrodka Adopcyjnego. Zapraszamy. Materiał do pobrania: Zasady organizacji […]
  Przeczytaj całość »

 • Informacja o aktualnej pracy Ośrodka Adopcyjnego

 • Szanowni Państwo, Informujemy, że z dniem 01.06.2020r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku Ośrodek Adopcyjny wznawia, w ograniczonym zakresie, bezpośrednią pracę z osobami zainteresowanymi realizowaniem procedury adopcyjnej. Z uwagi na obowiązujące obostrzenia i w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny. Spotkania na terenie Ośrodka odbywać się będą wyłącznie po uprzednim ustaleniu […]
  Przeczytaj całość »

 • Dofinansowanie pierwszego wyposażenia Centrów Integracji Społecznej

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż w planie finansowym na 2020 r. ujęto środki finansowe z przeznaczeniem na pierwsze wyposażenie nowo tworzonych Centrów Integracji Społecznej, zgodnie z art. 8 Ustawy o zatrudnieniu socjalnym ( tj.Dz. U. z 2020 r. poz. 176.). Aby otrzymać dofinansowanie należy złożyć wniosek wraz z kosztorysem wydatków (wzór w […]
  Przeczytaj całość »

 • Informacja o wznowieniu działalności placówek dziennego pobytu

 • Od przyszłego tygodnia rozpocznie się kolejny etap odmrażania życia społecznego. W związku z tym po 24 maja 2020 roku możliwe będzie wznowienie działalności następujących placówek:  placówek wsparcia dziennego dziennych domów i klubów seniora dziennych domów pomocy środowiskowych domów samopomocy i klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi warsztatów terapii zajęciowej podmiotów zatrudnienia socjalnego. Priorytetem jest zapewnienie […]
  Przeczytaj całość »

 • Aktualizacja informacji o wsparciu ekonomii społecznej i solidarnej w obliczu koronawirusa:

 • Aktualizacja informacji o wsparciu ekonomii społecznej i solidarnej w obliczu koronawirusa:
  Przeczytaj całość »

 • Diagnoza potrzeb i oczekiwań szkoleniowych kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej w ramach projektu „Akademia Pomocy Społecznej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 •   Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku rozpoczął realizację projektu pn.: „Akademia Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Liderem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Celem projektu […]
  Przeczytaj całość »

 • Szycie maseczek w Centrach Integracji Społecznej

 • Kolorowe maseczki.Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych uruchomiła inicjatywę szycia maseczek w ramach prowadzonych Centrów Integracji Społecznej w Łomży, Siemiatyczach, Zambrowie, Hajnówce, Kolnie, Szczepankowie oraz Wysokiem Mazowieckiem. Fundacja Forum Inicjatyw Lokalnych na ten cel zakupiło 10 maszyn do szycia, które przekazała do Centrów Integracji Społecznej. Maseczki uszyte w Centrach zostaną przekazane szpitalom, oraz osobom starszym i potrzebującym z […]
  Przeczytaj całość »

 • Maseczki z Łomży

 • Spółdzielnia Socjalna „Alexis” w Łomży postanowiła przyłączyć się i wesprzeć walkę z COVID-19. Pracownice Spółdzielni Socjalnej „Alexis” postanowiły porzucić dotychczasowe obowiązki i zaczęły produkcje maseczek ochronnych, które mają chronić zdrowie lokalnej społeczności. Spółdzielnia socjalna Alexis otrzymała już na uszycie maseczek min. Starostwa Powiatowego w Łomży, Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży  oraz Urzędu Miejskiego w Łomży. […]
  Przeczytaj całość »

 • Wsparcie psychologiczne w czasie pandemii

 • W związku z obecną sytuacją związaną z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2 w Polsce Podlaski Urząd Wojewódzki przy współpracy z samorządami sporządził wykaz jednostek, które udzielają wsparcia psychologicznego. Stosując się do apeli władz aby pozostać w domach wsparcie będzie udzielane za pośrednictwem połączeń telefonicznych. Poniżej wykaz opracowany przez Wydział Polityki Społecznej PUW instytucji, które udzielają wsparcia psychologicznego. […]
  Przeczytaj całość »

 • Tarcza antykryzysowa dla NGO

 • Tarcza antykryzysowa dla NGO
  Przeczytaj całość »

 • Informacja dla podmiotów zatrudnienia socjalnego o możliwości wnioskowania do wojewodów o niezawieszanie zajęć w związku z prowadzeniem działalności istotnej dla ograniczania negatywnych skutków epidemii.

 • MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT EKONOMII SPOŁECZNEJ I SOLIDARNEJ Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, tel. +48 (022) 461 61 30, fax +48 22 461 61 33 htips:/iwww.gov.pl/web/rodzina; E–Mail: ekanomiaspoleczna@mrpips.gov.pl Warszawa, 01.04.2020 Informacja dla podmiotów zatrudnienia socjalnego o możliwości wnioskowania do wojewodów o niezawieszanie zajęć w związku z prowadzeniem działalności istotnej dla ograniczania negatywnych skutków […]
  Przeczytaj całość »

 • Informacja o wsparciu ekonomii społecznej i solidarnej w obliczu koronawirusa:

 • Informacja o wsparciu ekonomii społecznej i solidarnej w obliczu koronawirusa:
  Przeczytaj całość »

 • Informacja z zakresu świadczenia specjalistycznej usługi doradczej z zakresu zamówień publicznych

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż prowadzi bezpłatną usługę doradztwa w obszarze zamówień publicznych, w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 […]
  Przeczytaj całość »

 • Informacja z zakresu świadczenia specjalistycznej usługi doradczej z zakresu opracowania i aktualizacji dokumentów strategicznych

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż prowadzi bezpłatną usługę doradztwa z zakresu opracowania i aktualizacji dokumentów strategicznych, w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności […]
  Przeczytaj całość »

 • Zmiana regulaminu konkursu na tworzenie centrów usług społecznych

 • Zmiana regulaminu konkursu na tworzenie centrów usług społecznych Informujemy, że zmianie uległa formuła konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20 Wsparcie tworzenia centrów usług społecznych i rozwój dostarczanych przez nie usług z trybu zamkniętego na otwarty i dodatkowo konkurs został podzielony na rundy. Zmiany dotyczą rozdziału 3.2 Terminy składania wniosków regulaminu konkursu przedstawia się następująco: Konkurs składa się z […]
  Przeczytaj całość »

 • Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w roku 2019

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż formularz Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2019 dla podobszaru Pomoc Społeczna jest dostępny od dnia 27.03.2020 r. w Centralnej Aplikacji Statystycznej. W związku z ustawowym obowiązkiem sporządzania przez organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego Oceny Zasobów Pomocy Społecznej ROPS w Białymstoku informuje, iż uzupełniony w CAS formularz Oceny […]
  Przeczytaj całość »

 • Przedłużenie terminu składania wniosków o certyfikat Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020

 • Szanowni Państwo, informujemy że w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego na terenie całego kraju, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedłuża termin składania wniosków o certyfikat Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020  do 30 czerwca 2020 r. Wręczenie certyfikatów oraz nagród odbędzie się podczas Ogólnopolskiego Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej jesienią br. O szczegółach będziemy […]
  Przeczytaj całość »

 • Polecenie Wojewody Podlaskiego o przedłużeniu czasowego zawieszenia działalności na terenie województwa podlaskiego, w terminie do dnia 10 kwietnia 2020 roku.

 • Białystok, 24.03.2020   WOJEWODA PODLASKI Bohdan Paszkowski PS-VI.960.5.2020.EF   Marszałek Województwa Podlaskiego Prezydenci Miast Starostowie Powiatów Burmistrzowie Wójtowie wszyscy Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374), w […]
  Przeczytaj całość »

 • Sprawy urzędowe załatw za pośrednictwem telefonu lub e-maila

 • Szanowni Państwo. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem SARS-CoV-2 proszę o załatwienie wszystkich spraw telefonicznie, bądź za pośrednictwem poczty e-mail. Sekretariat 85 7447272 w. 116 Email: rops@rops-bialystok.pl   Dyrektor ROPS w Białymstoku Elżbieta Rajewska-Nikonowicz   Zalecenia dla zakładów pracy w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.
  Przeczytaj całość »

 • REKRUTACJA GMIN DO PROJEKTU „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań” – NABÓR IV

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ogłasza rekrutację gmin z terenu województwa podlaskiego, do udziału w realizacji projektu pn. „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań” , realizowanego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie oraz Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Suwałkach Rekrutacja jest organizowana na […]
  Przeczytaj całość »

 • Polecenie Wojewody Podlaskiego o czasowym zawieszeniu działalności na terenie województwa podlaskiego, w terminie od dnia 12 marca 2020r. do dnia 25 marca 2020 roku.

 • Białystok, 11 marca 202   WOJEWODA PODLASKI Bohdan Paszkowski PS-VI.960.5.2020.EF   Marszałek Województwa Podlaskiego Prezydenci Miast Starostowie Powiatów Burmistrzowie Wójtowie wszyscy                  Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych […]
  Przeczytaj całość »

 • ODWOŁANIE REGIONALNEJ KONFERENCJI UPOWSZECHNIAJĄCEJ MODEL CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH, zaplanowanej na dzień 16 marca 2020 r.

 • Z powodu zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa COVID-19 (SARS-CoV-2) została podjęta decyzja o odwołaniu REGIONALNEJ KONFERENCJI UPOWSZECHNIAJĄCEJ MODEL CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH, zaplanowanej na dzień 16 marca 2020 r. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku. Osobą do kontaktu w powyższej sprawie jest Aneta Filipowicz nr tel. 85 744 72 72 w. 210
  Przeczytaj całość »

 • Formularz sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku

 • Materiały do pobrania: Kwestionariusz KPPN gminy 2019
  Przeczytaj całość »

 • Konkursu o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020

 • Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznejzaprasza podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne,  a także jednostki samorządu terytorialnego do udziału w  Konkursie o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020. Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020 ma na celu wyróżnienie tych podmiotów, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na Regionalną Konferencję upowszechniającą Model Centrum Usług Społecznych.

 • Z dniem 1 stycznia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych, która umożliwia utworzenie przez gminę wyspecjalizowanej jednostki organizacyjnej. Utworzenie i prowadzenie centrum należy do zadań własnych gminy o charakterze fakultatywnym. Zgodnie z ustawą, centra usług społecznych mają być nową instytucją lokalnej […]
  Przeczytaj całość »

 • Ogólnopolski konkurs na innowacje społeczne

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie i Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego w ramach projektu partnerskiego „Inkubator Dostępności” ogłasza nabór projektów/pomysłów na innowacje społeczne, które mogą być dofinansowane w ramach projektu PO WER. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy mają pomysł na innowacyjne rozwiązanie zwiększające dostępność przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych o […]
  Przeczytaj całość »

 • Spotkanie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim oraz Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

 • Osoba przemawiająca do grupy ludzi.W dniach 18-19 lutego 2020 r. w Supraślu odbyło się dwudniowe spotkanie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim oraz Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Spotkanie organizowane było w ramach projektów Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej (SIRES) oraz Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie (ROPS). Spotkanie rozpoczęły Pani Bożena Tomaszewska – Wicedyrektor ROPS […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie do udziału w konferencji „Perspektywy dla rozwoju Internetu Rzeczy-Samorząd Przyszłości”

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zaprasza do udziału w konferencjach „Perspektywy dla rozwoju Internetu Rzeczy-Samorząd Przyszłości” organizowanych przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwo Cyfryzacji, Polski Fundusz Rozwoju i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Konferencje odbędą się w 10 województwach, w okresie luty-kwiecień 2020 r. W celu zgłoszenia udziału w konferencji należy przesłać imię i […]
  Przeczytaj całość »

 • Konkursu w ramach programu "Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020"

 • Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert pn. „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020” i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów: a. Priorytet I Usługi reintegracyjne podmioty prowadzące PZS, organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDDPiW wspólnie z podmiotami prowadzącymi PZS w ramach oferty wspólnej, b. Priorytet […]
  Przeczytaj całość »

 • Ogłoszono konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach Programu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2020 r.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuję że na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) w dniu 20 stycznia 2020 roku został ogłoszony konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach Programu Ministra Rodziny […]
  Przeczytaj całość »

 • Pierwsze posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

 • Grupa osób siedzących przy stole z czego jedna na wózku inwalidzkim.Pierwsze posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych odbyło się w dniu 27.01.2020 roku w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku. Spotkanie rozpoczęła Pani Bożena Tomaszewska- zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, która przywitała nową Rade. Następnie zostało powołane prezydium Rady, w następującym składzie: Pani Jolanta Elżbieta Świderska, Prezes Fundacji „Oswoić […]
  Przeczytaj całość »

 • Powołanie nowych członków do Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

 • W dniu 6 grudnia 2019 r. Zarządzeniem Marszałka Województwa Podlaskiego Nr 149/2019  zostali powołani nowi członkowie do Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w następującym składzie: Bobrowska Magdalena– Dyrektor Oddziału Fundacji Aktywizacja w Białymstoku; Czerniawska Małgorzata Beata– Przedstawiciel Wojewody, starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku; Kujawa Elżbieta Katarzyna– […]
  Przeczytaj całość »

 • Informacja w sprawie Ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych.

 • 19 lipca 2019 roku Sejm RP przyjął Ustawę o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1818). Dzięki niej samorządy będą mogły tworzyć centra świadczące mieszkańcom usługi społeczne w sposób kompleksowy. Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2020r. Zgodnie z ustawą, CUS-y mają być nową jednostką organizacyjną gminy i zarazem […]
  Przeczytaj całość »

 • Szkolenia jednodniowe na temat nowych wzorów ofert, umów i sprawozdań stosowanych podczas zlecania zadań publicznych.

 • Szanowni Państwo! Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, informuje o możliwości wzięcia udziału w jednodniowych szkoleniach organizowanych dla organizacji pozarządowych na temat nowych wzorów ofert, umów i sprawozdań stosowanych podczas zlecania zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert. Szkolenia poprowadzi Pani Agnieszka Olender-Otapowicz, trener/ekspert Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku. […]
  Przeczytaj całość »

 • Raport badawczy pn. Analiza możliwości realizacji przez przedsiębiorstwa społeczne zamówień publicznych gmin i powiatów województwa podlaskiego

 • Oddajemy do Państwa dyspozycji wyniki badania pt. „Analiza możliwości realizacji przez przedsiębiorstwa społeczne zamówień publicznych gmin i powiatów województwa podlaskiego”. Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku przez Konsorcjum firm AD REM Pracownia badawcza Elżbieta Stosio-Sielach i Piotr Fuchs w okresie wrzesień – listopad 2019 r. Zostało ono wykonane w ramach […]
  Przeczytaj całość »

 • Spotkania RKRES – 6 grudnia 2019 r.

 • W dniu 6 grudnia odbyło się ostatnie w tym roku spotkanie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Spotkanie rozpoczęła Pani Bożena Tomaszewska – Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, która przywitała przybyłych członków Komitetu oraz zaproszonych gości i przedstawiła harmonogram spotkania.  W dalszej kolejności Pani Malgorzata Janczuk – pracownik Biura Projektu ROPS omówiła działania […]
  Przeczytaj całość »