Aktualności 2012 rok

 • PODLASKA GALA SENIORA ER2012 - 6 grudnia 2012 roku

 • 6 grudnia 2012 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował Podlaską Galę Seniora ER 2012, która była okazją do podsumowania działań zorganizowanych w ramach Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012. Celem zorganizowania Gali była promocja i uhonorowanie aktywnych Seniorów, działających na rzecz społeczności lokalnej oraz inicjatyw twórczych dzieci i młodzieży ukazujących […]
  Przeczytaj całość »

 • Informacja o rozstrzygnięciu i wynikach konkursów ,,PODLASKI SENIOR ROKU 2012 - LIDER NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ" oraz ,,BABCIA, DZIADEK I JA", zorganizowanych w ramach Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowych

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku włączając się w obchody Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 zorganizował konkurs pn.: „PODLASKI SENIOR ROKU 2012 – LIDER NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ”.          Celem Konkursu było promowanie aktywnych Seniorów, działających na rzecz społeczności lokalnej; uhonorowanie osób, które dobrowolnie i bezinteresownie działają na rzecz dobra innych oraz promują […]
  Przeczytaj całość »

 • Uroczyste podsumowanie wakacyjnych działań prewencyjnych.

 • SONY DSCW dniu 18 września, w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku, miało miejsce uroczyste podsumowanie działań prewencyjnych zrealizowanych przez Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku podczas letniego wypoczynku. Punktem kulminacyjnym Gali było wręczenie nagród zwycięzcom internetowej zabawy „Detektyw na Wakacjach”, której pomysłodawcą jest Wydział Prewencji KWP w Białymstoku. Misją zabawy było podnoszenie świadomości wśród dzieci i młodzieży […]
  Przeczytaj całość »

 • Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił I edycję konkursu na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.

 • Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), dalej UDPP; podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z […]
  Przeczytaj całość »

 • Identyfikacja potrzeb informacyjnych skierowana do Dyrektorów/Kierowników Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Domów Pomocy Społecznej oraz Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych z terenu województwa podlaskiego.

 • Uprzejmie informujemy, iż Obserwatorium Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku przeprowadza identyfikację potrzeb informacyjnych wśród instytucji pomocy społecznej. Badanie skierowane jest do Dyrektorów/Kierowników Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Domów Pomocy Społecznej oraz Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych z terenu województwa podlaskiego. Ankieta ma za zadanie ustalić występujące niedobory informacyjne oraz określić problemy z obszaru […]
  Przeczytaj całość »

 • Działania z obszaru ekonomii społecznej, zmiany w ZAZ-ach.

 • Nowelizacja zarządzenia ws. ZAZ-ów, propozycja Krajowego Programu Ekonomii Społecznej, „ustawa śmieciowa” oraz ważne ustalenia na szczeblu unijnym – to kolejne ważne wydarzenia mające wpływ na środowisko ekonomii społecznej, o których dla portalu Ekonomiaspoleczna.pl pisze Filip Pazderski z ISP. Monitoring zmian systemowo prawnych dotyczących ekonomii społecznej od połowy czerwca do końca lipca 2012 roku: • Nowelizacja […]
  Przeczytaj całość »

 • Spotkanie informacyjne na temat Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012 – 2013 - 3 września 2012 r.

 • W dniu 3 września 2012 r. odbyło się spotkanie informacyjne dotycząceRządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012 – 2013 oraz planowanego uruchomienia konkursu dla organizacji działających na rzecz aktywności seniorów, prowadzone przez dr Marzenę Breza – przewodniczącą Zespołu do spraw polityki na rzecz osób starszych  w  Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. W spotkaniu wzięli […]
  Przeczytaj całość »

 • V Rodzinny Piknik Integracyjny dla Osób Niepełnosprawnych i ich rodzin.

 • W dniu 2 września 2012 roku w kompleksie rekreacyjnym „Pięć Dębów” w Supraślu Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku wspólnie z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji zorganizował V Rodzinny Piknik Integracyjny dla Osób Niepełnosprawnych i ich rodzin. W pikniku wzięły udział osoby niepełnosprawne z terenu województwa podlaskiego oraz ich rodziny. Spotkaniu towarzyszyły liczne atrakcje: gra w bule, […]
  Przeczytaj całość »

 • Uroczyste zakończenie X Podlaskich Dni Rodziny w dn. 27 czerwca 2012 r.

 • W dniu 27 czerwca 2012 roku nad Zalewem w Korycinie, odbyła się wojewódzka inauguracja „Wakacji 2012” na terenie Podlasia. Organizatorami imprezy byli: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku, Urząd Gminy w Korycinie oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Spotkanie było również okazją do uroczystego zakończenia X Podlaskich Dni Rodziny pn. „Kochaj i dawaj przykład” oraz […]
  Przeczytaj całość »

 • Biuletyn Obserwatorium Integracji Społecznej nr 1(3) / czerwiec 2012 roku.

 • Ukazał się nowy Biuletyn Obserwatorium Integracji Społecznej nr 1(3) / czerwiec 2012 roku. Zapraszamy do ciekawej lektury. Link: Biuletyny OIS
  Przeczytaj całość »